5G-Carmen / Źródło: 5G-Carmen/LinkedIn

Włochy, Austria i Niemcy – to tu wystartował projekt 5G-Carmen

Finansowany przez Komisję Europejską projekt dotyczący pojazdów autonomicznych i wspomaganych wszedł w fazę testów. Innowacyjne funkcje i usługi motoryzacyjne zostały zaprezentowane na autostradzie łączącej te trzy alpejskie kraje.

5G-Carmen (5G for Connected and Automated Road Mobility in the European UnioN, czyli 5G dla połączonej i zautomatyzowanej mobilności drogowej w Unii Europejskiej) to projekt zajmujący się rozwojem technologii pojazdów autonomicznych. Finansowany jest przez Komisję Europejską, a koordynuje go Fundacja Bruno Kesslera. Niedawno ujawniono wyniki pilotażowej jazdy, w ramach której autonomiczne i wspomagane pojazdy, korzystając z sieci komórkowej 5G o niskim opóźnieniu, samodzielnie przekraczały granicę z Włoch do Austrii, a następnie z Austrii do Niemiec.

5G-Carmen udowadnia, że pojazdy autonomiczne mogą płynnie przełączać się między sieciami

Scenariusze transgraniczne są dużym wyzwaniem dla sieci 5G, ale w ramach 5G-Carmen wykazano płynną ciągłość usług dla aut przemieszczających się z jednego kraju do drugiego. Okazało się, że można zapewnić użytkownikom łączność 5G w roamingu na takim samym poziomie jakości usług, jaki mają zapewniony w sieciach domowych. Na naszym blogu pisaliśmy już o niezwykle frapującym zagadnieniu dotyczącym poruszania się pojazdów bez kierowcy pomiędzy państwami i problemach z tym związanych. Polecamy lekturę tekstu „Transgraniczna łączność 5G w samochodach autonomicznych”.

W ramach projektu opracowano zautomatyzowane funkcje pojazdów. Wykorzystano do tego sieć 5G jako czujnik środowiska ruchu, aby rozszerzyć możliwości automatyzacji pojazdów z poziomu SAE 2 do 4. Testy przeprowadzono nie tylko w obrębie poszczególnych krajów, ale w szczególności przy przekraczaniu granic z Włoch do Austrii i z Austrii do Niemiec. Ciągłość usług 5G dla samochodów poruszających się po korytarzu była również koordynowana przez platformy wykorzystujące technologię przetwarzania brzegowego (edge computing).

5G-Carmen / Źródło: FBK – Fondazione Bruno Kessler/YT

Dwa pojazdy Stellantis-CRF zademonstrowały zdolność do wykonywania wspólnych manewrów i zmian pasa ruchu z wykorzystaniem połączonej, wspomaganej i zautomatyzowanej jazdy. Poruszały się wzdłuż specjalnie stworzonego korytarza 5G oraz na granicach Włochy-Austria i Austria-Niemcy, a konkretnie przejściach w Brenner i Kufstein. Wspólne manewry są możliwe dzięki rozszerzonej percepcji pojazdu, udostępnianiu prędkości i pozycji auta. Inne pojazdy były monitorowane przez czujniki pokładowe. Wymiana danych z otaczającymi samochodami była możliwa dzięki sieci komórkowej 5G, a także bezpośredniej komunikacji C-V2X.

Pojazdy „dogadują się” między sobą, kiedy zmienić pas

Przetestowano również scentralizowaną, połączoną i zautomatyzowaną zmianę pasa ruchu na granicy Kufstein między Niemcami a Austrią. Trzy pojazdy BMW przesłały swoją pozycję, prędkość i zamiar wykonania manewru zmiany pasa ruchu za pośrednictwem sieci 5G do BMW Manoeuvring Service. To właśnie tam monitoruje się stan ruchu, zarządza odległością między pojazdami, generuje zalecaną prędkość dla wszystkich z nich, a także określa najbardziej odpowiedni moment zmiany pasa ruchu.

Koordynator projektu, Matteo Gerosa, powiedział, że „5G-Carmen stanowi kamień milowy w ewolucji pojazdów połączonych i zautomatyzowanych. Fondazione Bruno Kessler jest bardzo dumna z kierowania tym ważnym konsorcjum, któremu Komisja Europejska powierzyła zadanie wdrożenia jednego z głównych cyfrowych korytarzy 5G dla przyszłości inteligentnej mobilności. Prawdziwą wartością dodaną projektu 5G-Carmen była synergia i kompetencje włożone w system. Firmy i ośrodki badawcze ramię w ramię pracują nad budową i rozwojem nowego scenariusza biznesowego dla przyszłego ekosystemu mobilności cyfrowej i inteligentnego systemu transportowego, możliwego dzięki łączności 5G i infrastrukturze edge-cloud”.

Nie tylko w Europie intensywnie pracuje się nad zagadnieniem transportu autonomicznego. Uważnie przyglądamy się wyzwaniom, ale także szansom, które niesie ta technologia. Pisaliśmy o tym na przykład w tekście „Autonomiczne ciężarówki mogłyby zastąpić 90% kierowców na trasach długodystansowych”.

Źródło: Computer Weekly