Marines testują technologię 5G / Źródło: news.lockheedmartin.com

Amerykańscy marines testują technologię 5G w ramach drugiej fazy programu OSIRIS

Lockheed Martin dostarczył Korpusowi Piechoty Morskiej w Kalifornii nowe testowe stanowisko 5G. To tam wkrótce rozpoczną się eksperymenty, które mają sprawdzić przydatność sieci komórkowych w trudnych warunkach. Amerykańscy marines testują technologię 5G, aby utrzymać przewagę na współczesnym, coraz bardziej zaawansowanym technicznie polu walki.

Dostarczenie tego sprzętu do Camp Pendleton, jednego z największych poligonów USMC, to kolejny krok w ramach projektu Open Systems Interoperable and Reconfigurable Infrastructure Solution, czyli OSIRIS. To inicjatywa mająca na celu badanie i promocję najnowszych technologii bezprzewodowych dla wojska. W lutym 2022 roku Lockheed ogłosił, że wygrał w związku z nią kontrakt o wartości 19,3 miliona dolarów. Koncern pracuje nad projektem OSIRIS wspólnie z podwykonawcami – firmami Intel Corporation, Radisys Corporation oraz Rampart Communications. Na naszym blogu pisaliśmy już o tym projekcie w tekście „Amerykańskie wojsko testuje prototypową sieć 5G”, a teraz wiemy już więcej na jego temat.

Eksperci mają ocenić i wybrać „obiecującą technologię bezprzewodową”, która zostanie zbudowana w oparciu o projekt OSIRIS. Na końcu wojsko ma otrzymać „trzy różne konfiguracje samodzielnej sieci 5G” w postaci mobilnej wieży 5G zamontowanej na przyczepie, przekaźnika 5G na quadzie oraz polowej stacji bazowej 5G, którą można szybko rozstawić w potrzebnym miejscu.

Technologia 5G będzie kluczowa dla przyszłych operacji przeprowadzanych przez marines

Przedstawiciele największego na świecie koncernu zbrojeniowego powiedzieli, że „zespół, w ścisłej współpracy z Korpusem Piechoty Morskiej USA, udowodnił, że szybko rozwijająca się komercyjna technologia 5G może być wykorzystywana niemal w czasie rzeczywistym do rozwiązywania bieżących i pojawiających się w trakcie misji wyzwań”.

Technologia bezprzewodowa piątej generacji oznacza dużo mniejsze opóźnienia i znacznie większą prędkością – to cechy, które Departament Obrony uważa za kluczowe dla przyszłego planowania i komunikacji na polu walki. Przejście z technologii 4G ma poprawić zdolności wywiadowcze, nadzoru oraz rozpoznania, a także wdrożyć zupełnie nowe metody dowodzenia i kontroli.

Jednak istnieją także pewne obawy związane z wprowadzeniem nowej technologii – dotyczące na przykład prywatności, bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz kosztów. Szczególnie że, mimo globalnej konkurencji i chęci wyeliminowania wpływów chińskich dostawców takich jak Huawei i ZTE, wdrażanie 5G w Stanach Zjednoczonych następuje dość wolno.

Faza 1, wstępny prototypowy wariant stanowiska testowego 5G dla rozwiązania w zakresie interoperacyjnej i rekonfigurowalnej infrastruktury systemów otwartych / Źródło: news.lockheedmartin.com
Faza 1, wstępny prototypowy wariant stanowiska testowego 5G dla rozwiązania w zakresie interoperacyjnej i rekonfigurowalnej infrastruktury systemów otwartych / Źródło: news.lockheedmartin.com

Koncern Lockheed Martin uważa, że postępy w technologii bezprzewodowej są „kluczowe” dla koncepcji „ekspedycyjnych zaawansowanych operacji bazowych” USMC (Expeditionary Advanced Base Operations). EABO zakłada małe jednostki rozmieszczone na dużym obszarze, takim jak Morze Południowochińskie, zdolne do wtapiania się w otoczenie i rozproszenia czujników, umożliwiając tym sposobem większym siłom wgląd w sytuację. W ten sposób amerykańscy marines mogliby też przenosić broń bliżej celów i zadawać większe szkody przeciwnikowi. Na odległym lub wrogim terenie łączność i zdolność przekazywania informacji z pola walki stanowią poważne wyzwanie. I tutaj technologia 5G mogłaby pomóc.

Wojsko dużo inwestuje w sieci nowej generacji

Lockheed to jedna z wielu firm, z którymi Departament Obrony USA współpracuje, aby poszerzyć swoje możliwości w zakresie 5G. W 2020 roku DoD rozdysponował środki na projekty pilotażowe, w których bierze udział ponad 100 firm, kooperujących ze wszystkimi rodzajami sił zbrojnych.

Na przykład dla Sił Powietrznych Nokia rozważała alternatywne podejścia do współdzielenia się spektrum częstotliwości między radarami wojskowymi a komunikacją 5G w sektorze komercyjnym. W przypadku Marynarki Wojennej inicjatywy dotyczyły inteligentnego magazynu skoncentrowanego na automatycznym dostarczaniu i cyfrowym śledzeniu zaopatrzenia. W międzyczasie Departament Obrony szukał również sposobów na budowanie sieci 5G dla szkoleń w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Amerykańskie wojsko od zawsze przoduje w innowacjach technologicznych. Warto je śledzić, bo bardzo często pojawiają się one później w sektorze cywilnym i cieszymy się nimi na co dzień. Na naszym blogu często poruszamy takie tematy, na przykład w tekście „Marynarka Wojenna USA pracuje nad 5G i sztuczną inteligencją”.

Źródła: C4ISRNET, Breaking DefenceLockheed Martin