Dlaczego powstał blog Na fali nauki?

W debacie publicznej pojawia się coraz więcej teorii spiskowych oraz informacji niezgodnych z aktualną wiedzą naukową,  dotyczących rozwoju technologii komunikacyjnych i ich wpływu na nasze życie. Są to między innymi tematy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego, wdrażania sieci 5G, wykorzystywania nowoczesnych urządzeń w medycynie, czy codziennej komunikacji. W odpowiedzi na to, stworzyliśmy bloga, gdzie kluczowym źródłem informacji są fakty oraz rzetelne analizy oparte na badaniach.

Kto tworzy bloga?

Blog powstał w ramach współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z naukowcami, profesorami oraz ekspertami m.in. z dziedziny fizyki, zdrowia, środowiska, biologii, informatyki, nauk społecznych. Jednym z partnerów jest Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki.

Rzecznicy nauki

Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki zrzesza naukowców zapalonych pasją do popularyzowania nauki. Nie tylko tworzą oni naukę na co dzień, ale również łączą ją z umiejętnością mówienia o skomplikowanych sprawach w zrozumiały sposób. Oprócz pracy naukowej angażują się w różne działania popularyzatorskie – w końcu komunikacja naukowa to jeden z filarów nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy.