dron

Europejska Agencja Kosmiczna chce używać 5G do pozycjonowania dronów

Europejska Agencja Kosmiczna zleciła opracowanie dowodu koncepcji wykorzystania sieci 5G do zwiększenia zdolności nawigacyjnych m.in. bezzałogowych statków powietrznych. Nowa technologia ma znaleźć zastosowanie na obszarach, w których tradycyjne systemy nawigacyjne nie będą w stanie działać w odpowiedni sposób.

W niedalekiej przyszłości wejdą do powszechnego użycia różnego rodzaju powietrzne pojazdy, takie jak bezzałogowe statki powietrzne (UAV), czy inne innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności powietrznej. Będą wtedy musiały bezpiecznie operować poza zasięgiem wzroku (BVLOS) w miastach i innych obszarach zabudowanych, gdzie sygnał nawigacji satelitarnej (GNSS) może być zakłócony. Na naszym blogu poruszaliśmy już temat wielkich korzyści, jakie mogą się pojawić wraz z rozpowszechnieniem bezzałogowych statków powietrznych, zwracając jednak uwagę na ciągle nierozwiązany problem bezpiecznego poruszania się ich na przykład nad terenami miejskimi. Pisaliśmy o tym m.in. w tekście „Drony z defibrylatorami będą ratować życie pacjentom z podejrzeniem zatrzymania krążenia”.

Europejska Agencja Kosmiczna chce rozwiązać problem nawigacji dronów nad miastami

Koncepcja opracowywana przez kanadyjską firmę CGI i jej partnerów wykorzystuje sieci 5G, obok tradycyjnych systemów nawigacyjnych, aby zapewnić hybrydowe rozwiązania pozycjonowania. Oprócz bezpiecznej komunikacji dla dowodzenia i kontroli pojazdów oraz dostarczania wysokiej jakości strumieniowego wideo dla operacji BVLOS, sieci 5G mogą być również wykorzystywane jako źródło namiarów nawigacyjnych. Zwiększą w ten sposób dokładność, integralność i dostępność samych systemów nawigacji satelitarnej. Dzięki 5G uzyskamy też większą odporność na naturalne lub celowe zakłócenia usług pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu (PNT).  

Andy Proctor, główny delegat Wielkiej Brytanii do Rady Programowej ESA ds. Nawigacji i Innowacji PNT w UK Research and Innovation (UKRI), powiedział, że „Wielka Brytania jest wiodącym innowatorem w dziedzinie technologii lotniczych i GNSS. Wspaniale jest widzieć zespół opracowujący odporne rozwiązania PNT dla przemysłu lotniczego, wykorzystujące istniejącą infrastrukturę komunikacyjną. Projekt 5G-PNT umożliwi i będzie promować przyszłe innowacje lotnicze w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Szczególnie ważne jest to dla szybko rozwijającego się sektora mobilności lotniczej przyszłości, który umożliwi szybszy wzrost gospodarczy w wielu kluczowych branżach”.

dron / Źródło: CGN
Bezzałogowy statek powietrzny / Źródło: CGI

John Hanley z firmy CGI, powiedział, że „ten ekscytujący projekt łączy wiedzę specjalistyczną na temat integracji systemów PNT i systemów o znaczeniu krytycznym, aby rozwijać technologie umożliwiające przyszłe zastosowania nawigacyjne. Wyzwania związane z zakłóceniami usług PNT stały się poważnym problemem dla operatorów i organów regulacyjnych. Ten projekt pomoże poprawić zdolności nawigacyjne, aby zmierzyć się z tym wyzwaniem. Wpłynie też znacząco na dalszy rozwój sektora lotniczego”.

CGI będzie współpracować z ESA, u-blox, Centrum Badań Zaawansowanej Komunikacji, Technologii Mobilnych i IoT (ACMI) na Uniwersytecie w Sussex oraz dostawcą usług nawigacji lotniczej NATS. Projekt pozwoli na zdefiniowanie przypadków użycia i wymagań systemowych dla opartych na technologii 5G dodatków do istniejących odbiorników nawigacji satelitarnej. To rozwiązanie nawigacji hybrydowej będzie przeznaczone do instalacji na dowolnych pojazdach lotniczych, które mają działać w zasięgu komercyjnych sieci 5G. Projekt zakończy się demonstracją technologii w świecie rzeczywistym, porównującą jej możliwości z tymi oferowanymi przez same systemy GNSS.

Technologia 5G będzie działać tam, gdzie sygnał GPS może być zakłócony

Ograniczenia nawigacji satelitarnej wynikają z zakłóceń, zagłuszania, podszywania się i przeszkód. Szczególnie mocno to widać na obszarach miejskich, gdzie budynki i inne konstrukcje wpływają na dostępność sygnału, a inne źródła zakłóceń są bardziej rozpowszechnione. W związku z tym operacje statków powietrznych wymagają dodatkowych systemów pozycjonowania, aby osiągnąć akceptowalny poziom bezpieczeństwa operacyjnego.

Logan Scott, ekspert w dziedzinie systemów nawigacji satelitarnej (GNSS), powiedział, że „5G dla nawigacji będzie niezwykle ważne, szczególnie gdy przejdziemy do wyższych pasm częstotliwości o dużej gęstości. Większa moc, możliwość pracy wewnątrz budynków, dwukierunkowe uwierzytelnianie i wysoka prędkość przesyłu danych czynią tę technologię niezwykle atrakcyjną. Ale prawdziwym przełomem jest ogromna skala i dobrze opracowana ścieżka dla wprowadzania innowacji. Spodziewajcie się szybkich zmian, gdy tylko zdolni nawigatorzy wejdą na pokład”.

Technologia 5G i bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej pojawiają się razem na łamach naszego bloga. Pisaliśmy o tym na przykład w tekście „W Nowym Jorku testują drony 5G”.

Źródła: CGIInside Unmanned Systems