Innowacyjne Rozwiązania w Smart Cities

Kto z nas oglądając w dzieciństwie Jetsonów przewiedziałby, że duża część futurystycznych pomysłów z bajki będzie wdrożona do użytkowania jeszcze za naszego życia? Ponad połowa światowej populacji mieszka obecnie w miastach, dlatego rozwój inteligentnych miast staje się imperatywem. W tej fascynującej podróży ku innowacjom, niektóre europejskie metropolie wyróżniają się jako pionierzy, kreując inteligentne rozwiązania, które nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców, lecz także minimalizują negatywny wpływ na środowisko i ekonomię. Po omówieniu idei smart cities oraz przedstawieniu najinteligentniejszych miast w Polsce i na świecie, nadszedł czas, aby zanurzyć się w fascynujących rozwiązaniach, które mogą niedługo przybliżyć wizję miast przyszłości.

Członkowie Forbes Technology Council podjęli się analizy kilku technologii smart-city, które uważają za obiecujące pod kątem poprawy usług i codziennego życia.

Integracja urządzeń IoT z systemami zarządzania ruchem opartymi na sztucznej inteligencji

Jedną z obiecujących technologii smart-city jest integracja urządzeń Internetu Rzeczy z systemami zarządzania ruchem opartymi na sztucznej inteligencji. Analizując dane ruchu w czasie rzeczywistym i koordynując sygnały świetlne, te systemy mogą istotnie zmniejszyć zatłoczenie, zoptymalizować efektywność transportu i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Ta poprawa będzie miała pozytywny wpływ na codzienne życie i dojazdy mieszkańców.

Samochody autonomiczne

Samochody autonomiczne mają potencjał rewolucjonizowania transportu w inteligentnych miastach poprzez redukcję zatłoczenia, poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności i większą dostępność dla osób niezdolnych do prowadzenia pojazdu. Ta technologia może również pomóc w zmniejszeniu negatywnego wpływu transportu na środowisko. Jednakże, trzeba będzie się zmierzyć z wyzwaniami, takimi jak obawy dotyczące utraty miejsc pracy.          

Powszechny dostęp do 5G

Powszechny dostęp do sieci 5G umożliwi wszystkim użytkownikom dostęp do danych 3D przy bardzo małych opóźnieniach. To pozwoli na wdrożenie bardziej zaawansowanych aplikacji sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej.

Monitorowanie i testowanie energii

Jedną z technologii smart-city, która już jest wprowadzana w życie w niektórych miastach, jest monitorowanie i testowanie energii. W skrócie, algorytm sprawdzi zużycie energii w porównaniu do potrzeb firmy i automatycznie dostosuje takie parametry, jak jasność i źródła zasilania.

Integracja rozproszonych źródeł energii z zaawansowanymi systemami zarządzania czystą energią

Jedną z nowych technologii smart-city jest integracja rozproszonych źródeł energii z zaawansowanymi systemami zarządzania sieciami energii, takimi jak panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe. Korzystając z tych źródeł w połączeniu z zaawansowanymi systemami zarządzania, miasta mogą ułatwić bardziej efektywne korzystanie z energii i unikać przerw w dostawie prąd.

Niskomocowe, niskokosztowe bezprzewodowe sensory do zarządzania infrastrukturą

Prawie każdy aspekt ludzkiego życia został zdygitalizowany, ale mosty, tunele, sieci elektryczne i wodne, kanalizacje i inne rzeczywiste infrastruktury są w dużej mierze nietknięte transformacją cyfrową z powodu braku istotnego elementu: niskomocowych, niskokosztowych bezprzewodowych czujników, które mogą działać jako płynne połączenie między uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją a fizycznym światem.

Inteligentne parkowanie

Dzięki wygodzie rezerwowania miejsca jeszcze przed opuszczeniem domu, poranne dojazdy nie muszą być tak uciążliwe, a życie i praca w mieście może być jeszcze bardziej przyjemne.

Źródło: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/06/05/18-smart-city-technologies-that-will-genuinely-improve-urban-living/?sh=39b46edf27bd