Telefon / Źródło: Unsplash

Jak będzie wyglądało współistnienie sieci 5G i 6G?

Członkowie sojuszu Next G Alliance uważają, że technologie 6G i 5G będą współistnieć przez długi czas. Ta koegzystencja sieci będzie spowodowana tym, że przyszłe systemy 6G będą ewolucją 5G, a nie technologią zastępczą.

W branży panuje powszechne przekonanie, że gdy sieci 6G pojawią się w okolicach 2030 roku, przez długi czas będą współistnieć z technologiami 5G i 5G Advanced. Nie jest to nic nowego, ponieważ podobna sytuacja miała  miejsce w przypadku poprzednich generacji technologii bezprzewodowych.

Według Iana Wonga, dyrektora ds. architektury RF i sieci bezprzewodowych w Viavi Solutions, współistnienie sieci 5G i 6G będzie prawdopodobnie dużo płynniejsze w porównaniu do współistnienia 4G i 5G. Spowodowane jest to tym, że sieci 5G zostały zaprojektowane z bardziej elastycznymi ramami niż 4G. Wong uważa, że ta elastyczność w architekturze sieci 5G utoruje drogę do płynnego okresu koegzystencji między technologiami w przyszłości. Na naszym blogu często zajmujemy się kolejną generacją sieci bezprzewodowej. O ciekawej perspektywie pisaliśmy na przykład w tekście „Sieć 6G od 2030 roku, ale być może nie będzie potrzebny już smartfon”.

Sieci 5G i 6G będą koegzystować przez wiele lat

Sarah LaSelva, dyrektorka ds. marketingu 6G w Keysight Technologies, powiedziała, że „5G i 6G będą musiały współistnieć przez dłuższy czas. Wdrażanie nowych urządzeń sieciowych jest czasochłonne i kosztowne. Operatorzy sieci, którzy dokonują znacznych inwestycji kapitałowych we wdrażanie infrastruktury 5G, nie zamierzają przestać jej używać wcześniej niż muszą – aby uzyskać maksymalny zysk ze swojej inwestycji. Łatwo przewidzieć, że 5G pozostanie aktywne i będzie używane przez wiele lat po wdrożeniu rozwiązań 6G. W przeciwieństwie do poprzednich generacji, więcej funkcji dla 5G jest wykonywanych w oprogramowaniu, a sieć RAN staje się bardziej zdezagregowana i oparta na chmurze. Pozwoli to na więcej aktualizacji między 5G i 6G bez kosztownych nowych wdrożeń, ale zawsze będą fragmenty sieci, które nadal będą wymagały modernizacji sprzętu lub nowych instalacji”.

Telefon / Źródło: Unsplash

Tymczasem Patrik Persson, dyrektor programu 6G w firmie Ericsson, podkreślił, że 6G będzie działać w szerokim zakresie częstotliwości, od poniżej 1 GHz do ponad 100 GHz. Niskie i średnie pasma będą nadal ważne, uzupełnione o wyższe pasma częstotliwości w zakresie mmWave i sub-THz. Persson powiedział, że „dlatego bardzo ważne jest współistnienie z 5G przy użyciu niewielkiej liczby dobrze zdefiniowanych alternatyw dla współpracy. Dynamiczne współdzielenie widma jest kluczową technologią i musi być uwzględnione w technologii 6G od samego początku. Właśnie po to, żeby umożliwić szybką i płynną migrację do 6G, dzięki temu, że można wykorzystać istniejące zasoby widma”.

6G to ewolucja 5G

Według Hiroaki Sato z 6G Infrastructure Group, Future Society and Technology Unit w Fujitsu, współistnienie sieci 5G i 6G jest niezbędne. Oczekuje się, że większość operatorów telekomunikacyjnych będzie wprowadzać 6G etapami. Działo się tak również w przypadku poprzednich generacji. Innym czynnikiem, który doprowadzi do współistnienia obu technologii, jest fakt, że sama sieć 6G może być dostępna do użytku lokalnego lub konkretnego zastosowania w przypadku sektora przemysłowego skupiającego się na prywatnych sieciach komunikacyjnych.

Mike Nawrocki, dyrektor zarządzający Next G Alliance, również wierzy w to, że sieci 6G i 5G będą współistnieć przez długi czas. Uważa, że przyszłe systemy 6G będą ewolucją 5G, a nie technologią zastępczą. Nawrocki powiedział, że „6G będzie zbudowane na bazie technologii 5G, a także rozszerzy wiele jej zastosowań. Tak jak w przypadku każdej technologii poprzedniej generacji, musi istnieć okres nakładania się. Teraz widzimy, że coraz więcej operatorów zaczyna wycofywać technologię 3G. Mieliśmy więc do czynienia z bardzo długim okresem nakładania się. Spodziewamy się tego samego w przypadku 6G. Oczywiście nie będzie to technologia zastępcza, a raczej ewolucja, gdzie 6G wniesie nowe możliwości, bazując na tym, co udało się osiągnąć z 5G. I prawdopodobnie wystąpi bardzo długi okres koegzystencji między technologiami 6G i 5G”.

Jeszcze daleko do pełnego wdrożenia sieci 5G, ale kolejne kraje coraz poważniej zajmują się następną generacją sieci telefonii komórkowej. O ambitnych planach liderów tej technologii pisaliśmy na przykład w tekście „Korea Południowa chce mieć działającą łączność 6G w 2026 roku, Indie chcą być jeszcze szybsze”.

Źródło: RCR Wireless News