Fabryka / Źródło: Unsplash

Jak prywatne sieci 5G torują drogę cyfrowej transformacji

Często piszemy, że wdrożenie 5G wpłynie w dużym stopniu na przemysł, ale prawdziwą rewolucją w biznesie będą prywatne sieci 5G. W miarę pojawiania się większej liczby firm, które będą tworzyć własne sieci prywatne – zamiast wykorzystywać sieci publiczne – przedsiębiorstwa będą miały większe szanse na strategiczne zarządzanie tymi sieciami, ich personalizację i co za tym idzie, ulepszanie swoich modeli biznesowych. 

5G ma daleko idące implikacje dla wielu branż. Na przykład w służbie zdrowia łączność nowej generacji pomiędzy urządzeniami medycznymi umożliwia ważną komunikację na temat wyników badań i skanów. To z kolei pozwala zapewnić lepszą opiekę nad pacjentami na całym świecie. W przemyśle samochodowym dostarcza kierowcy i pasażerom technologie zapewniające rozrywkę, a także umożliwia autonomiczną jazdę. Można nawet wyobrazić sobie połączenie tych dwóch dynamicznych branż, w którym technologia 5G umożliwia zdalnym karetkom pogotowia śledzenie trasy i prowadzenie diagnostyki jeszcze przed przybyciem do szpitala. Dzięki temu ratownicy będą mogli sprawniej ratować życie pacjentów. Przykładem może być projekt, o którym pisaliśmy na naszym blogu w teście „System ratownictwa medycznego wykorzystujący 5G już działa w terenie”. 

Prywatna łączność 5G staje się rzeczywistością 

Powszechnie wiadomo, że prywatna sieć 5G ma znaczny potencjał dla wszystkich branż – od edukacji, poprzez opiekę zdrowotną, aż po przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Szacuje się, że 76% dużych producentów planuje wdrożyć prywatne sieci 5G do 2024 roku. Wielu liderów branży już teraz aktywnie inwestuje w infrastrukturę, która to umożliwi. 

Jednak, mimo że wiele sektorów jest na dobrej drodze do wdrożenia tego rozwiązania, ciągle trzeba pokonać kilka wyzwań, zanim ta wizja zostanie w pełni zrealizowana. Zacznijmy od początku –prywatne sieci 5G mogą być skomplikowane w zarządzaniu. To oznacza, że przedsiębiorstwa będą prawdopodobnie musiały ściśle współpracować z dostawcami usług, aby w pełni osiągnąć swój cel. Wyzwań jest jednak więcej – od kosztów, przez bezpieczeństwo, na szerokiej luce edukacyjnej, która istnieje wśród osób próbujących nauczyć się nowych narzędzi kończąc. 

Prywatne sieci 5G w centrum uwagi: sektor usług publicznych 

Doskonałym przykładem branży czerpiącej korzyści z prywatnego 5G jest sektor użyteczności publicznej. Takie instytucje można zaliczyć do infrastruktury krytycznej, a co za tym idzie wymagają w komunikacji niskich opóźnień i bezpiecznej kontroli. I to właśnie sprawia, że na tym rynku obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania takimi rozwiązaniami. Coraz więcej amerykańskich firm z sektora usług publicznych widzi potencjał w tworzeniu własnych sieci prywatnych i ten trend na pewno przyjdzie też do Polski.  

Ratownicy medyczni / Źródło: Unsp;ash

Będzie to wymagało czasu, ale z pomocą partnerów strategicznych, takich jak dostawcy usług komunikacyjnych, sektor użyteczności publicznej może czerpać duże korzyści z prywatnych sieci 5G. Potencjalne zastosowania to na przykład możliwość zapewnienia łączności mobilnej w miejscach, gdzie z różnych powodów nie może być innego zasięgu, umożliwianie pracownikom dokładnego monitorowanie zakłóceń w świadczeniu usług, udzialenia zdalnej pomocy, modernizację usług oraz zarządzanie czasem pracy i budynkami należącymi do instytucji. Dodatkowo można by monitorować i optymalizować zużycie energii. To da możliwość obniżenia rachunków przy jednoczesnym dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości. 

Zastosowanie 5G w innych sektorach 

Poza sektorem usług publicznych, wiele z podstawowych możliwości, jakie dają sieci 5G, to także podstawowe wymagania w przemyśle wytwórczym, na rynkach towarów pakowanych i detalicznych oraz w sektorze edukacji. Mowa tutaj o takich cechach nowej technologii jak zwiększona niezawodność, monitorowanie, operacje w czasie rzeczywistym czy konserwacja predykcyjna, które mogą poprawić jakość usług i pomóc w uniknięciu poważnych zakłóceń w ich świadczeniu.  

W sektorze produkcyjnym 5G może tchnąć nowe życie w starzejące się maszyny, umożliwiając bezprzewodowe łączenie urządzeń, tworząc cyfrowe bliźniaki oraz stale monitorować ich wydajność w czasie rzeczywistym. Dzięki temu producenci będą mogli planować z wyprzedzeniem serwisowanie urządzeń. A także uniknąć kosztów okablowania tych maszyn w celu podłączenia ich do sieci. 

W przypadku handlu detalicznego również jest zastosowanie dla 5G. Nowa technologia umożliwi doświadczenie zakupowe w rzeczywistości rozszerzonej (AR), co będzie prawdziwą rewolucją zarówno dla sieci handlowych, jak i ich klientów. Natomiast w edukacji nowa generacja sieci komórkowej może umożliwić instruktorom zdalne prowadzenie kursów dla studentów. Usprawniłoby to logistykę zajęć, a tym samym poprawiło ich jakość. 

Ale zastosowań dla nowego standardu łączności wydaje się być nieskończenie wiele. Ponieważ branże nakładają się na siebie i krzyżują, to rozwiązania 5G korzystne dla jednej z nich łatwo mogą zostać zaadaptowane w innych. Nowa generacja sieci komórkowych będzie miała wpływ na zdecydowaną większość, jeśli nie na wszystkie, dziedziny naszego życia.  

Nowe technologie pomagają poprawić jakość naszego życia, ale też często to życie ratować. Przykładem może być zastosowanie algorytmów AI w projekcie, o którym pisaliśmy na naszym blogu w tekście „Jak sztuczna inteligencja pomaga opanować kryzys humanitarny?”. 

Źródło: Forbes