doktor

Opieka zdrowotna nowej generacji dzięki technologii 5G

Jeden z największych na świecie operatorów telefonii komórkowej łączy siły z firmą zajmującą się technologiami zdrowotnymi. Ta współpraca ma zaowocować powstaniem w 2022 roku Connected Healthcare Centre – brytyjskiego centrum, w którym będzie opracowywana opieka zdrowotna nowej generacji.

Nowy ośrodek z siedzibą w Kent będzie miejscem współtworzenia i demonstracji nowych, opartych na technologii koncepcji związanych z ochrona zdrowia. Ma wypracować rozwiązania, które będą napędzać branżę opieki zdrowotnej przez następne lata i łączyć dostawców usług medycznych i technologicznych. Technologia 5G jest już z sukcesem wykorzystywana w branży medycznej w niektóry rejonach świata. Na naszym blogu pisaliśmy o tym m.in. w tekście „System ratownictwa medycznego wykorzystujący 5G już działa w terenie”.

Tym razem różne technologie cyfrowe, w tym oparte na sieciach 5G, zostaną wykorzystane do zademonstrowania inteligentniejszego, bezpieczniejszego, bardziej skoncentrowanego na pacjencie systemu opieki zdrowotnej przyszłości. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki szeroko pojętej łączności i korzyściach płynących ze współpracy w różnych środowiskach opieki zdrowotnej z wykorzystaniem różnych aplikacji. Docelowo zostanie zaprezentowany cały proces opieki zdrowotnej, od inteligentnych karetek pogotowia, przez centrale kontroli, oddziały szpitalne, gabinety lekarskie aż po domy opieki.

Opieka medyczna nowej generacji pozwoli na sprawniejsze dzielenie się wiedzą

Celem projektu jest stawienie czoła wyzwaniom w branży opieki zdrowotnej. Jednym z głównych jest odizolowanie: personelu medycznego, który pracuje w rygorystycznych ramach przepisów, obaw pacjentów dotyczących prywatności i ograniczeń technologicznych. Partnerstwo połączy bezpieczną infrastrukturę sieciową i cyfrową platformę współpracy w służbie zdrowia nowej generacji. Umożliwi to personelowi medycznemu dostęp do danych, a także współpracę i współdzielenie zasobów i informacji. Inicjatywa ta zapewni bezpieczną infrastrukturę, na której pracownicy służby zdrowia będą mogli współpracować w celu diagnozowania schorzeń i dzielenia się informacjami medycznymi.

Wspólna grupa zadaniowa skupi się na regionach EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz APAC (Azja-Pacyfik) pod hasłem Care Everywhere. Celem usługi jest umożliwienie pracownikom służby zdrowia wzajemnej komunikacji, wymiany danych i rozmowy z pacjentami. Usługa wykorzystuje możliwości adaptacyjne urządzeń mobilnych, aby umożliwić lekarzom i szpitalom zapewnienie większej liczby wirtualnych wizyt i konsultacji. Wykorzystywane będą sieci publiczne i prywatne, a bezpieczeństwo danych będzie zapewnione dzięki szyfrowaniu.

doktor

Dzięki szerszemu zastosowaniu technologii 5G zwiększy się prędkość przepustowości, co umożliwi rozszerzenie opieki medycznej na wiele kontynentów, bez względu na przeszkody geograficzne czy granice państw. Połączone technologie zdrowotne mają zapewnić pacjentom opiekę na żądanie w dowolnym miejscu i czasie – niezależnie od tego czy mamy do czynienia z wypadkiem nagłym, chorobą przewlekłą czy zwykłą profilaktyką.

Opieka medyczna nowej generacji to coś więcej niż szybsze przesyłanie danych w standardzie 5G

Scott Lawrence z Verizon Business EMEA powiedział, że „technologie, takie jak prywatna sieć 5G, mają potencjał, aby zmienić sposób, w jaki opieka zdrowotna jest dostarczana do pacjentów. Profesjonaliści medyczni, dzieląc się inteligencją, będą w stanie poprawić jakość opieki, którą zapewniają. Technologia 5G obiecuje o wiele więcej niż tylko szybsze przesyłanie danych i lepsze prędkości pobierania niż 4G. Otwiera nowy świat innowacji i możliwości dzięki niskim opóźnieniom, wysokiej przepustowości i niezawodności, co przyspieszy przyjęcie technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI) i medyczny Internet rzeczy (IoT). Będzie to katalizator dla cyfrowej transformacji wielu branż, w tym opieki zdrowotnej”.

Alan Lowe z Visionable powiedział, że „przyszłość opieki zdrowotnej będzie hybrydą tego, co cyfrowe i tego, co fizyczne. A to dlatego, że, mówiąc wprost, po prostu nie ma wystarczającej liczby lekarzy i szpitali. Infrastruktura wirtualnej opieki zdrowotnej, wraz z bezpieczną platformą nowej generacji, umożliwi szpitalom domyślne oferowanie wirtualnej opieki, a fizycznej opieki wtedy, gdy jest ona naprawdę potrzebna. Naszym celem jest wyposażenie dostawców usług medycznych w środki umożliwiające osiąganie lepszych wyników, ratowanie większej liczby istnień ludzkich i oszczędzanie pieniędzy. Nie będzie żadnych ograniczeń co do liczby specjalistów, którzy mogą korzystać z tej technologii i oczywiście mogą oni znajdować się w dowolnym miejscu na świecie”.

Na naszym blogu wielokrotnie poruszaliśmy temat wykorzystania technologii telekomunikacyjnych nowej generacji w branży medycznej. Pisaliśmy o tym na przykład w tekście „Telemedycyna i technologia 5G zmieniają reguły gry dla ochrony zdrowia w wojsku”.

Źródło: Healthcare IT News