smartfon

Pole elektromagnetyczne w świetle nowych informacji

Pole elektromagnetyczne to temat, który budzi nieustające kontrowersje. Warto wiedzieć, że badania związane z PEM toczą się cały czas i jest to jeden z najlepiej przebadanych tematów. Ostatnio, dzięki spotkaniu ekspertów z ITU, WHO i ICNIRP, mogliśmy dowiedzieć się, czy nauka ma coś nowego do powiedzenia na temat pola elektromagnetycznego.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, czyli ITU, postanowił zaprosić badaczy ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), w celu wymiany informacji i poglądów na temat wpływu PEM na ludzi i środowisko.

Ze względu na panującą pandemię spotkanie oczywiście odbyło się w internecie. Naukowcy spotkali się 10 maja 2021 roku w ramach międzynarodowego forum poświęconego tematyce ekspozycji na pole elektromagnetyczne pochodzącego od urządzeń bezprzewodowych (ang. Human Exposure to electromagnetic fields (EMFs) due to digital technologies).

Pole elektromagnetyczne a dezinformacja

Reprezentująca WHO Emilie van Deventer była zaniepokojona globalnym trendem, przejawiającym się w nasilających się obawach wobec technologii. Tutaj chodzi głównie o związek pomiędzy technologią 5G, a jej wpływem na nasze zdrowie. Przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia uspokajała, opowiadając o szeroko zakrojonych badaniach jakie WHO prowadzi wraz z licznymi partnerami. Mimo stale prowadzonych badań na temat technologii 5G, w dalszym ciągu nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie hipotez stawianych przez sceptyków.

Pani van Deventer powtórzyła, że priorytetem przy pracach i wprowadzaniu nowych technologii oczywiście powinno być życie i zdrowie ludzi. To pozostaje niezmienne i ma na celu dostarczenie bezpiecznych oraz przyjaznych środowisku rozwiązań telekomunikacyjnych. WHO wzywa do solidarnej i rzetelnej akcji informacyjnej, aby walczyć z dezinformacją. My pisaliśmy o tym w tekście „O fake newsach w kontekście 5G – V Międzynarodowa Konferencja PEM”.

fake news

Według przedstawicielki WHO tylko rzetelna informacja, będąca syntezą wiedzy i badań naukowych, może skutecznie obalać szeroko powielane mity na temat śmiercionośnych masztów. Wszystkie aktualne informacje dotyczące wpływu infrastruktury 5G na zdrowie ludzi są dostępne na stronie Światowej Organizacji Zdrowia.

Pole elektromagnetyczne w zaleceniach ICNIRP i ITU

Eric van Rongen z Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym mówił o najnowszych zaleceniach tej organizacji w kontekście ograniczenia ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne. W szczególności opowiadał o częstotliwościach radiowych od 100 kHz do 300 GHz – w takim zakresie działają bowiem nasze telefony komórkowe, radio i telewizja. Wszystkie zalecenia wartości dopuszczalnych wyznaczone są z wielokrotnym marginesem bezpieczeństwa.

Van Rogen omówił zmiany związane z popularnymi ostatnio częstotliwościami. W przypadku zakresu poniżej 3,5 GHz zmiany są marginalne, natomiast wystąpiły pewne korekty dla częstotliwości 26 GHz. Warto jednak zauważyć, że obecnie funkcjonujące stacje bazowe 5G są jak najbardziej zgodne z tymi zaleceniami.

Doktor Fryderyk Lewicki z Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego mówił o działaniach w zakresie ochrony przed PEM pochodzącym od systemów radiowych i urządzeń mobilnych. Opowiedział o zaleceniach ITU oraz o stworzonym przez organizację oprogramowaniu, które jest pomocne w prowadzeniu monitoringu, pomiarów oraz estymacji pola elektromagnetycznego.

Lewicki podkreślił też potrzebę komunikacji społeczności międzynarodowej, że tak naprawdę wdrożenie nowej technologii wpłynie na redukcję poziomów PEM.

Pole elektromagnetyczne – niezbędnik wiedzy

Mike Wood z ITU-T pokazał interesującą aplikację przygotowaną przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Zawiera ona informacje i zasoby edukacyjne na temat pól elektromagnetycznych, w tym dedykowane sieci 5G. Aplikacja posiada prosty interfejs i umożliwia zapoznanie się z najnowszymi badaniami na temat PEM. Można z niej korzystać za pomocą smartfona, tabletu i komputera.

Najważniejszym wnioskiem z konferencji jest fakt, że nadal nie ma dowodów na szkodliwość pola elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenia telekomunikacyjne. Mimo to, wszyscy prelegenci podkreślili konieczność dalszego prowadzenia badań w tym zakresie. Wszystkie organizacje, wraz ze środowiskiem naukowym i rządową administracją, jednym głosem podkreślają, że bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią przy rozwoju telekomunikacji. I w tym zakresie nikt nie idzie i nie będzie szedł na żadne kompromisy. O najnowszych badaniach pisaliśmy na naszym blogu w tekście „Francuski rząd zbadał sieć 5G i jest ona całkowicie bezpieczna”.

Źródło: gov.pl