normy PEM

Powstanie standard testowania pola elektromagnetycznego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultuje projekt, który ma doprowadzić do powstania wytycznych i wymagań dla badań poziomów natężenia PEM. Rozporządzenie nałoży na podmioty montujące lub modyfikujące urządzenia o odpowiedniej mocy obowiązek przeprowadzenia pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego i przekazania ich do Inspekcji Ochrony Środowiska.

Rozporządzenie w sprawie wyników pomiaru PEM

Umieszczony na stronach rządowych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska „w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku“ dotyczy „stacji elektromagnetycznych lub napowietrznych linii elektromagnetycznych o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 100 kV, lub instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W“. Planowane rozwiązanie nakłada na użytkowników bądź instalatorów urządzeń obowiązek wykonania badania PEM przed oddaniem do użytkowania lub za każdym razem, gdy modernizacje wpływają na zmianę emisji pola elektromagnetycznego.

Warto zauważyć, że w 2020 roku zmieniły się maksymalne wartości dopuszczalne natężenia pola elektromagnetycznego, co otwiera drogę do potencjalnej wymiany bądź modernizacji nadajników (chociaż wiele urządzeń podlega także innym regulacjom i zmiana rozporządzenia nie musi wcale wpłynąć na możliwości rozbudowy). W praktyce oznacza to, że każde nowy bądź zmodernizowany nadajnik będzie musiao zostać przed uruchomieniem przebadany według nowych standardów zawartych w rozporządzeniu, a ujednolicone wyniki przesłane do Inspekcji Ochrony Środowiska. W artykule „Czym są stacje bazowe (BTS)? Co im zawdzięczamy?“ można dowiedzieć się więcej na temat stacji bazowych, w których instalowane są urządzenia nadawcze.

bts - standard testowania pola elektromagnetycznego

Ujednolicone wyniki pomiaru pola elektromagnetycznego

Według Ministerstwa przekazywane dotychczas dane z badań pola elektromagnetycznego nie były sporządzane jednolicie, dane często były niewystarczające i nieprecyzyjne, bądź w ogóle ich nie było. Nowy standard raportowania testów PEM ma ułatwić Inspekcji Ochrony Środowiska pracę i uprościć proces weryfikacji i zbierania zgłoszeń, oraz ocen wydawanych przez laboratoria pomiarowe.

Utworzenie wytycznych do raportowania wyników badań natężenia pola elektromagnetycznego ma też umożliwić dostęp do danych systemowi SI2PEM tworzonemu przez Instytut Łączności wraz z rozwiązanym na jesień zeszłego roku Ministerstwem Cyfryzacji, który ma zbierać informacje o poziomie PEM emitowanym m.in. ze stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowo-telewizyjnych i innych instalacji. Aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie zapraszamy do naszego artykułu „SI2PEM – co to za system i dlaczego jest tak ważny w kontekście pomiarów PEM?“

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji