system SI2PEM / Źródło: si2pem.gov.pl

Rusza system SI2PEM – od dzisiaj sprawdzisz poziom PEM w dowolnym miejscu w Polsce

Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy. 20 lipca 2021 roku ruszył system SI2PEM, dzięki któremu można przez internet sprawdzić poziom PEM w dowolnym miejscu w Polsce.

SI2PEM (czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Pole ElektroMagnetyczne) dostępny jest pod adresem www.si2pem.gov.pl. Na interaktywnej mapie Polski można sprawdzić wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Według twórców strony, ma być ona przydatna dla wszystkich zainteresowanych – nie tylko obywateli, ale także zarządzających instalacjami oraz pracowników organów ochrony środowiska. O SI2PEM pisaliśmy już parokrotnie na naszym blogu, więcej na ten temat można przeczytać m.in. w artykule „SI2PEM – co to za system i dlaczego jest tak ważny w kontekście pomiarów PEM?

System SI2PEM ma pomóc rozwiać wątpliwości niektórych Polaków

Podczas konferencji inaugurującej działanie systemu minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział, że „od dziś każdy może sprawdzić wartości natężenia PEM w dowolnym miejscu w Polsce, zarówno wartość wyestymowaną przez system – jak i wynikającą z pomiarów wykonywanych przez akredytowane laboratoria. Do tej pory te dane w formie papierowej trafiały do organów środowiskowych. Teraz w cyfrowej formie trafiają do SI2PEM”.

Autorzy tego rozwiązania mają nadzieję, że nowy system będzie odpowiedzią m.in. na pojawiające się w Polsce głosy o przekraczaniu dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku i niewystarczającej kontroli emisji PEM. Minister Janusz Cieszyński dodał, iż liczy, że to narzędzie „pozwoli uspokoić obawy niektórych grup społecznych, związane z rozwojem technologicznym i telefonią mobilną. Uruchamiając SI2PEM dzielimy się ze społeczeństwem funkcją kontrolną. To właśnie obywatel jest najważniejszym użytkownikiem tego systemu”.

system SI2PEM / Źródło: si2pem.gov.pl
system SI2PEM / Źródło: si2pem.gov.pl

System SI2PEM powstał w wyniku projektu realizowanego przez Instytut Łączności – PIB we współpracy z KPRM. Został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i kosztował ponad 11 milionów złotych. Mariusz Zdrodowski, pełniący obowiązki dyrektora Instytutu powiedział, że „nasi inżynierowie zbudowali i wdrożyli system SI2PEM. Prace trwały 2 lata, był w nie zaangażowany 30-osobowy zespół developerów, 20-osobowy zespół przeprowadzający symulację i taki sam zespół odpowiedzialny za szkolenia”.

System SI2PEM to baza danych i maszyna obliczeniowa

Głównym elementem SI2PEM jest rozbudowana baza danych o instalacjach radiowych i wynikach pomiarów pól elektromagnetycznych. W tej bazie znalazły się informacje o pomiarach PEM prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz dane z rejestrów instalacji i pozwoleń radiowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Trafiły do niej też informacje od operatorów telekomunikacyjnych na temat istniejących stacji oraz przeprowadzanych na zlecenie operatorów pomiarów PEM. Rafał Pawlak, ekspert Instytutu Łączności, wylicza, że „łącznie operatorzy przekazali do SI2PEM ponad 602 tysięcy rekordów dotyczących stacji bazowych”.

System SI2PEM to nie tylko magazyn informacji, ale też potężna maszyna obliczeniowa. Dla wielu obszarów Polski brakuje danych o pomiarach PEM. Wartości prezentowane na stronie są estymowane, czyli wyliczane przy użyciu algorytmów zdefiniowanych w normach krajowych i międzynarodowych. Rafał Pawlak zdradził, że „obliczenia przeprowadzane są na siedmiu maszynach. Na każdej uruchomiono dwa serwery obliczeniowe i realnie system posiada 14 instancji serwerów obliczeniowych, pracujących nieprzerwanie przez 12 godzin”.

Chcących pogłębić wiedzę na temat pomiarów pola elektromagnetycznego zapraszamy do lektury materiałów umieszczanych na naszym blogu. Polecamy na przykład artykuł „Jak mierzy się PEM – Polska i reszta świata”.

Źródło: informacja prasowa Instytut Łączności – PIB i strona SI2PEM