Scenariusze lekcji o polu elektromagnetycznym

Scenariusze lekcji na temat pola elektromagnetycznego – do pobrania za darmo!

Z badań wynika, że Polacy nie wiedzą, czym jest pole elektromagnetyczne, a to jest poważną barierą ograniczającą rozwój nowych technologii. Niski poziom wiedzy sprzyja też powstawaniu niebezpiecznych mitów, fake newsów i rozpowszechnianiu się dezinformacji. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest edukacja, dlatego blog „Na Fali Nauki” poprosił najlepszych ekspertów – nauczycieli fizyki – o przygotowanie scenariuszy lekcji. W ramach tej współpracy powstały dwa konspekty lekcji fizyki dla szkół ponadpodstawowych, które są teraz dostępne do bezpłatnego pobrania. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z nimi!

Scenariusze lekcji w formacie PDF:

Scenariusz 1 – „Co to są fale elektromagnetyczne?”

Scenariusz 2 – „Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka – perspektywy i zagrożenia”

Konspekty zostały napisane przez aktywnych nauczycieli fizyki, praktyków i świetnych pedagogów, dodatkowo wspieranych przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej i ekspertów z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Każdy ze scenariuszy składa się z wprowadzenia do lekcji, pytań, praktycznych przykładów do każdego zagadnienia, ćwiczeń, a także dużej liczby możliwych do przeprowadzenia w trakcie lekcji eksperymentów i doświadczeń. Całość została opatrzona przystępnymi w formie grafikami oraz niezbędnymi wzorami. To nowoczesne w formie i treści materiały edukacyjne, gotowe do wykorzystania na lekcjach fizyki w szkołach ponadpodstawowych.

Dlaczego stworzyliśmy scenariusze lekcji na temat pola elektromagnetycznego?

Inspiracją do powstania konspektów lekcji był raport „Nastawienie Polaków do pola elektromagnetycznego oraz nowych technologii”. To pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące postaw Polaków wobec pola elektromagnetycznego i nowych technologii. Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wynika z niego, że niemal połowa Polaków nie wie czym jest pole elektromagnetyczne (PEM). Wnioski z raportu pokazują, że obecne podejście do edukacji na temat PEM jest niewystarczające. Konieczne jest jak najszybsze stworzenie nowego modelu, angażującego instytucje rządowe oraz samorządowe, środowiska naukowe i eksperckie, organizacje pozarządowe, a także przedstawicieli biznesu.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się też debata ekspercka „Bądźmy w zasięgu, uczmy od podstaw”. Zaproszeni goście, naukowcy z różnych uczelni i osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach nauki, rozmawiali na temat aktualnej wiedzy Polaków o nowych technologiach. Zastanawiali się też jak sprawić, żeby pola elektromagnetyczne oraz technologie bezprzewodowe – tematy bardzo ważne we współczesnym świecie, a o których Polacy wyjątkowo mało wiedzą – trafiły do systemu edukacji.

Działania edukacyjne na temat PEM i nowoczesnych technologii powinny być prowadzone w sposób systematyczny oraz skoordynowany i obejmować możliwie najszersze spektrum grup społecznych, w tym dzieci i młodzież (np. poprzez wprowadzenie tematyki PEM do podstawy programowej). Póki co możemy liczyć na zawsze chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji nauczycieli fizyki, którym najbardziej zależy na dobru swoich podopiecznych. To właśnie dla nich przygotowaliśmy scenariusze lekcji: „Co to są fale elektromagnetyczne?”„Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka – perspektywy i zagrożenia”.

Patronem inicjatywy jest Fundacja JaNauczyciel.