Autorzy

prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk

prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk

Naukowiec, który od kilkudziesięciu lat zajmuje się tematem pola elektromagnetycznego i jego wpływu na organizmy żywe. Jego macierzystą uczelnią jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, współpracuje też z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu i twórcą bloga Elektrofakty.pl

Jan Domański

Michał Połzun

Redakcja

dr Ania Losiak

Anita Stryjewska

Absolwentka psychologii klinicznej, zainteresowana nowymi technologiami oraz ich wpływem na społeczeństwo i ludzką psychikę. Pasjonatka rękodzieła artystycznego, literatury i szeroko pojętej popkultury.

dr inż. Bartosz Walter

Informatyk zajmujący się metodami budowy programów, badacz procesów starzenia się oprogramowania. Pasjonat otaczającego świata, zbieracz ciekawostek na wszelkie tematy. Finalista konkursu FameLab, członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

dr Jakub Bochiński

Astronom, projektant i konstruktor zrobotyzowanych teleskopów, odkrywca kilkunastu nowych planet poza Układem Słonecznym, specjalista z zakresu komunikacji naukowej, zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi oraz budowy kadr dla sektora wysokich technologii. Członek stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

Paweł Markiewicz

Mechatronik, Automatyk i Informatyk, doktorant Politechniki Śląskiej. Zgłębia zagadnienia metod percepcji znajdujących zastosowanie w samochodowych systemach bezpieczeństwa i autonomicznej jazdy.

dr Anna Kotlińska

Położna, doktorantka w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz założycielka Kliniki Laktacyjnej. Naukowo zajmuje się analizą składu mleka kobiecego, czynników obniżających ryzyko próchnicy, odgłosami karmienia piersią. Zawodowo wspiera kobiety w ciąży do porodu oraz karmienia naturalnego. Finalistka i laureatka nagrody publiczności w konkursie Fame Lab.

dr Ilona Kotlewska-Waś

Neurobiolożka i neuropsycholożka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł doktora nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Otrzymała stypendium Fulbright Junior Advanced Research Award, dzięki któremu w latach 2017-2018 realizowała projekt badawczy w Centrum Kognitywistyki na Dartmouth College (NH, USA). Zajmuje się tematem uwagi w ludzkim mózgu oraz prowadzi badania dotyczące neurobiologicznych podstaw własności. W wolnych chwilach prowadzi bloga podróżniczego: https://theonedayinusa.blogspot.com/.

dr Klaudia Szklarczyk-Smolana

Absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk medycznych w specjalności neuropsychofarmakologia. Obecnie pracuje w Katedrze Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Jej zainteresowania naukowe obejmują neurobiologiczne mechanizmy stresu i uzależnień oraz predyspozycje genetyczne do zaburzeń psychicznych.

Laureatka programu stażowego FENS Young Investigator oraz stypendium naukowego Światowej Federacji Psychiatrii Biologicznej. Jest wielkim fanem popularyzacji nauki i członkiem Stowarzyszenia Rzeczników Nauki.

dr Michał Krupiński

Fizyk, adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. W pracy naukowej interesują go nanostrukturyzowane materiały magnetyczne, materiały z projektowanymi własnościami oraz sensory pola magnetycznego. Popularyzator nauki. Laureat specjalnego wyróżnienia w konkursie Popularyzator Nauki PAP i MNiSW, członek stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

Dariusz Aksamit

Fizyk medyczny z Politechniki Warszawskiej. Naukowo zajmuje się wykorzystaniem druku 3D w radioterapii oraz ochroną przed promieniowaniem jonizującym. Laureat konkursu Popularyzator Roku PAP i MNiSW. Współzałożyciel Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz Fundacji Marsz dla Nauki.

Maciej Szymkowski

Informatyk, doktorant na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. W pracy naukowej zajmuje się badaniami w zakresie automatycznej detekcji wczesnych zmian patologicznych na obrazach medycznych oraz możliwości rozpoznawania człowieka na podstawie jego cech mierzalnych. Interesują go także zastosowania sztucznej inteligencji. Popularyzator nauki, członek stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

dr Szymon Drobniak

Biolog ewolucyjny. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Uppsali. W pracy naukowej zajmuje się ptakami, w szczególności interesują go mechanizmy selekcji płciowej, niegenetycznego wpływu rodziców na potomstwo i znaczenia współpracy w grupach spokrewnionych osobników. Popularyzator nauki. Autor książek popularnonaukowych o ewolucji, członek stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

Maciej Persona

Pasjonat nowych technologii, kulturoznawca i dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem.

Mateusz Kęsy

Doktorant w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracy naukowej bada pszczoły miodne, trzmiele i inne zapylacze w środowisku leśnym, miejskim oraz rolniczym. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej oraz Collegium da Vinci w Poznaniu. Członek stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju.