Autorzy

prof. Wojciech Lisik

konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, prorektor ds. klinicznych i inwestycji WUM

dr inż. Jakub Krzemiński

adiunkt badawczy Politechniki Warszawskiej, Działu Elektroniki Drukowanej, Tekstroniki i Montażu w CEZAMAT PW

prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk

prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, specjalista Wojskowego Instytutu Medycznego, twórca bloga Elektrofakty.pl

dr Ania Losiak

geolożka planetarna, pracownik Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

mgr Anita Stryjewska

psycholog kliniczny, redaktorka serwisu Gra.pl

dr inż. Bartosz Walter

informatyk zajmujący się metodami budowy programów, badacz procesów starzenia się oprogramowania, członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki

dr Jakub Bochiński

astronom, projektant i konstruktor zrobotyzowanych teleskopów, specjalista z zakresu komunikacji naukowej oraz zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi

mgr Paweł Markiewicz

mechatronik, automatyk i informatyk, doktorant Politechniki Śląskiej

dr Anna Kotlińska

położna, doktorantka w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz założycielka Kliniki Laktacyjnej

dr Ilona Kotlewska-Waś

neurobiolożka i neuropsycholożka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Klaudia Szklarczyk-Smolana

pracownik Katedry Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ

dr Michał Krupiński

fizyk, adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

dr Dariusz Aksamit

fizyk medyczny pracujący na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz Fundacji Marsz dla Nauki

mgr Maciej Szymkowski

informatyk, asystent na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

dr Szymon Drobniak

biolog ewolucyjny, pracownik Uniwersytetu Jagielońskiego i Uniwersytetu w Uppsali

mgr Maciej Persona

dziennikarz, kulturoznawca, redaktor naczelny 3S-info.pl

mgr Mateusz Kęsy

doktorant w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

mgr Michał Połzun

ekspert od systemów łączności bezprzewodowej, były Dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji.