wifi
Technologia

Czy mikrofalówka zakłóca Wi-Fi?

Zarówno routery Wi-Fi jak i kuchenne mikrofalówki emitują promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach mieszczących się w zakresie 2,4 – 2,5 GHz. Czy jest zatem możliwe, żeby działająca mikrofalówka zakłócała naszą domową bezprzewodową sieć dostępową do Internetu? W specyficznych warunkach może się tak zdarzyć, ale nie mamy się czego obawiać – mikrofalówka nie spowoduje odcięcia nas od globalnej sieci, a router Wi-Fi nie ugotuje nam głowy.

Sieć Wi-Fi, wykorzystywana w domach, budynkach użyteczności publicznej oraz miejskich hotspotach, do transmisji danych wykorzystuje fale o częstotliwości od 2,4 do 2,485 GHz. Podobne częstotliwości emitują kuchenki mikrofalowe. Magnetrony większości z nich są nastrojone na 2,45 GHz, przy czym wysyłane przez nie fale mieszczą się w zakresie wykraczającym poza częstotliwość podstawową. W zależności od modelu zakres ten może wynosić nawet do ±0,1 GHz, co oznacza, że kuchenki mogą emitować fale od 2,35 do 2,55 GHz. Porównując ten zakres z pasmem Wi-Fi łatwo stwierdzić, że prawie idealnie się z nim pokrywa. Można się zatem spodziewać, że fale emitowane przez kuchenkę nakładać się będą na fale wysyłane przez routery Wi-Fi, powodując zakłócenia i problemy w transmisji.

wifi

Kuchenki mikrofalowe a przesył danych

Rzeczywiście mogłoby tak być, gdyby fale wydostawały się poza obręb kuchenki. Jednakże, jak już pisaliśmy w innym artykule, mikrofalówki posiadają zabezpieczenia zapobiegające takim zdarzeniom. Jedynie niewielka część fal przenika przez obudowę, a dodatkowo natężenie tych przeników jest ograniczone przez restrykcyjne normy. Z rzadka zdarzają się wadliwe lub stare kuchenki, które ich nie spełniają, ale stanowią one tylko ułamek procenta wszystkich używanych [1]. Jeżeli mielibyśmy spodziewać się zakłóceń sieci Wi-Fi, to właśnie w ich przypadku.

Ale to nie wszystko. Nawet wadliwe kuchenki nie są w stanie złamać praw fizyki i emitują promieniowanie, którego natężenie szybko maleje ze zwiększaniem się odległości od drzwiczek. Dzięki temu router Wi-Fi postawiony z dala od nich będzie pracować bez zarzutu. Wyraźniejszych zakłóceń moglibyśmy się spodziewać jedynie po położeniu routera zaraz obok albo bezpośrednio na obudowie mikrofalówki.

Takie ekstremalne przypadki rzadko się zdarzają. Aby przekonać się do czego prowadzą, naukowcy i inżynierowie z Holandii przeprowadzili kilka lat temu interesujące badania [2]. W odległości 1 metra od punktu dostępowego Wi-Fi, wysyłającego dane z prędkością 54 megabitów na sekundę, umieszczona została zwykła kuchenka mikrofalowa włączona na pełną moc. Stwierdzono, że na skutek zakłóceń około 7% pakietów danych zostało źle wysłanych, co spowodowało konieczność ich ponownego przesłania przez punkt dostępowy. Nie spowodowało to jednak przerwania transmisji, a jedynie skutkowało nieznacznym spadkiem efektywnej szybkość przesyłu danych.

Zakłócenia pochodzące z mikrofalówek

Jeszcze bardziej ekstremalne warunki pracy routera Wi-Fi zostały stworzone przez naukowców z Pakistanu, którzy w swojej pracy z roku 2017 [3] opisują zakłócenia pochodzące od dwóch równocześnie działających mikrofalówek (o mocy 800 W i 1100 W) umieszczonych zaraz obok laptopa, przy obudowie routera Wi-Fi oraz w odległości 5 metrów od każdego z urządzeń pośrodku trasy przesyłu danych. Przy braku mikrofalówek szybkość transmisji wynosiła 800 kilobitów na sekundę, natomiast w skrajnym przypadku, gdy mikrofalówki znalazły się tuż przy obudowie routera, prędkość spadała do 150 kilobitów na sekundę. Podobnie jak w eksperymentach Holendrów wciąż możliwe było przesyłanie danych i korzystanie z Internetu. Przy mikrofalówkach znajdujących się pośrodku trasy przesyłu danych, prędkość transmisji wyniosła około 600 kilobitów na sekundę, co oznacza, że zakłócenia wystąpiły, choć nie były już tak uciążliwe.

Podobne eksperymenty [4] potwierdzają te wyniki, pokazując, że jest mało prawdopodobne, aby powodowane przez mikrofalówkę zakłócenia spowodowały całkowity zanik połączenia z Internetem. Kuchenki mikrofalowe mogą czasem powodować wzrost liczby błędów w przesyle danych, ale systemy teleinformatyczne radzą sobie z nimi retransmitując błędnie przesłane dane.

Podsumowując, kuchenki mikrofalowe mogą w specyficznych warunkach zakłócać działanie Wi-Fi. Poziom zakłóceń zależy od modelu kuchenki, jej mocy, zgodności z normami, odległości od routera lub laptopa oraz usytuowania urządzeń względem siebie.

Pomiary pokazują jednak, że nawet w najbardziej niekorzystnym wariancie, zakłócenia nie powodują ustania transmisji, a metody korekty błędów sprawią, że bezprzewodowa sieć będzie działać nadal, choć z mniejszym transferem danych na sekundę. Na szczęście na co dzień nie mamy do czynienia z tak ekstremalnymi przypadkami jak te testowane przez naukowców, a routery, laptopy i inne urządzenia korzystające z Wi-Fi znajdują się najczęściej w odległościach gwarantujących bezawaryjne działanie sieci bezprzewodowej.

Źródła:

  1. M. Bangay, C. Zombolas „Adanced Measurements of Microwave Oven Leakage” Proceeding of Conference Radiation Protection in Australasia (2003)
  2. W. van Bloem et al. “Interference Measurements in IEEE 802.11 Communication Links Due to Different Types of Interference Sources” 8th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (2012). DOI: 10.1109/wicom.2012.6478551
  3. A. Zeb et al. “Performance Analysis of WLAN in the presence of Co-Frequency Microwaves” International Conference on Communication Technologies (2017). DOI: 10.1109/COMTECH.2017.8065741 
  4. N. Qadar, J. Khan, U. Farooq, N. Mufti, “Investigating the Effects of Microwave Oven on the Performance of Wi-Fi Network,” 12th International Conference on Frontiers of Information Technology (2014) pp. 34–36.