normy PEM
Technologia

Normy PEM w Polsce – czy ich zmiana to konieczność?

Niedawno Ministerstwo Zdrowia, w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, przygotowało projekt ustawy dotyczący norm PEM w Polsce, które mają zostać zliberalizowane i dostosowane do europejskich standardów. Czy jest nam to potrzebne? Czy nowe normy nie będą zagrażać naszemu zdrowiu i życiu? Sprawdźmy.

Jak wyglądają normy PEM w Polsce, a jak na świecie

Zanim zagłębimy się w projekt ustawy, warto przypomnieć sobie jak wyglądają dotychczasowe normy PEM w Polsce, a jak na świecie. W naszym pięknym kraju, normy PEM nie były modyfikowane od ponad 50 lat! Niestety, nasze normy były dostosowane do zupełnie innych potrzeb i innej infrastruktury, pół wieku temu w znacznie mniejszym stopniu korzystaliśmy z urządzeń generujących promieniowanie PEM. Obecnie, w świecie zdominowanym przez urządzenia mobilne i rozwijający się IoT (internet rzeczy), nie spełniają one już swojej roli.

W częstotliwościach najczęściej wykorzystywanych w telekomunikacji (300 MHz – 300 GHz) maksymalny dozwolony poziom PEM w miejscach ogólnodostępnych wynosi w Polsce 0,1 W/m kw. (wat na metr kwadratowy). W Europie większość państw posiada limity nawet stukrotnie wyższe (10 W/m kw.), i to już od wielu lat.

Dlaczego tak się dzieje? To bardzo proste. Do tej pory ustawodawcy w naszym kraju nie przykładali większej uwagi do norm PEM, problem pojawił się całkiem niedawno, gdy okazało się, że wprowadzenie sieci komórkowej piątej generacji nie będzie możliwe bez odpowiednich zmian. W Europie natomiast, regularnie zmieniano limity i dostosowywano je do zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Teraz tą samą drogą podąża polskie Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji.

Dlaczego normy PEM w Polsce muszą zostać zwiększone?

Nowy Projekt ustawy, dotyczący norm PEM w Polsce zakłada, że te będą zgodne z wytycznymi ICNIRP. Choć nowe wartości mogą działać na wyobraźnię, to należy pamiętać, że są one od lat z powodzeniem stosowane w większości europejskich (i nie tylko) państw. Co więcej, jak podaje Ministerstwo Zdrowia – nowy limit (10 W/m kw.) jest maksymalną wartością dla częstotliwości z zakresu 2 – 300 GHz. W przypadku zakresu częstotliwości od 400 MHz do 2000 MHz, limity będą wyliczane indywidualnie – w zależności od konkretnej częstotliwości. Oznacza to, że będą one często znacznie niższe niż 10 W/m kw.

Choć o nowych normach PEM w Polsce mówi się najczęściej w kontekście sieci komórkowej 5G, to nie jest to jedyny powód zmiany. Jak już wspomnieliśmy, normy PEM w Polsce należą do jednych z najbardziej rygorystycznych w Europie i obecnie możemy z całą stanowczością stwierdzić, że są one wręcz archaiczne. Przy obecnym stanie rzeczy, wprowadzenie 5G jest niemożliwe.

Oczywiście, tutaj mogą pojawić się głosy zadowolenia przeciwników sieci komórkowej nowej generacji. Ciekaw tylko jestem, co ci sami ludzie powiedzą za kilka lat, gdy dostępne obecnie sieci bezprzewodowe po prostu się zapchają. Jak to? Normalnie. Choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, to sieci bezprzewodowe również mają swoje limity i ograniczania. Obecna infrastruktura w Polsce, już teraz ledwo wystarcza do obsługi wszystkich użytkowników sieci, a będzie tylko gorzej.

Według wyliczeń Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego – średnie zużycie danych jednego użytkownika sieci, wzrośnie do 2025 r. prawie 25-krotnie, z 3,5 GB miesięcznie do 81 GB. Co więcej „w perspektywie najbliższych 2-3 lat, sieci mobilne nie będą w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych, niemożliwe będzie również wdrożenie na szeroką skalę sieci nowej generacji, czy też dalsze rozbudowywanie infrastruktury w obecnych standardach”.[2]

Co to oznacza dla nas? Przede wszystkim, znaczne utrudnienia w korzystaniu z sieci bezprzewodowych dla użytkowników z terenów wiejskich i mniejszych miast. Ostatecznie, nawet mieszkańcy najlepiej rozwiniętych, pod względem dostępu do szerokopasmowego internetu mobilnego, aglomeracji, będą musieli się liczyć z coraz wolniejszym przesyłem danych, a w najgorszym wypadku nawet zanikami sieci.

Nowe normy PEM wcale nie muszą oznaczać większej ekspozycji na PEM

Najwięcej kontrowersji i obaw wśród części polskiego społeczeństwa wzbudza fakt, że nowe normy pozwolą na rozbudowę zarówno obecnej infrastruktury, jak również instalację specjalnych stacji bazowych, dedykowanych sieci 5G. Według licznych autorów teorii spiskowych, może się to przyczynić do większej ekspozycji na promieniowanie PEM.

Tutaj należy pamiętać, że pomimo licznych i długotrwałych badań (nadzorowanych m.in. przez WHO – Światową Organizację Zdrowia), nie wykazano jednoznacznych dowodów na szkodliwość PEM o natężeniu wykorzystywanym w telekomunikacji. Co więcej, zwiększenie liczby stacji bazowych masztów telefonii komórkowej, może tak naprawdę przyczynić się do zmniejszenia naszej ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne.

Jak to możliwe? Urządzenia mobilne do uzyskania odpowiedniej jakości sygnału (pozwalającej np. na wykonanie połączenia telefonicznego) muszą wygenerować konkretną ilość mocy, która rośnie wraz z oddalaniem się od masztu stacji bazowej. Zatem, czym krótszą drogą musi pokonać sygnał, tym mniej mocy wytwarza smartfon, co z kolei przetwarza się na mniejszą ilość promieniowania PEM.

Nowe normy PEM w Polsce to konieczność

Nowe normy PEM to nie zachcianka operatorów komórkowych czy polskiego rządu, to konieczność. Abstrahując od sieci 5G, której wprowadzenie również jest konieczne dla Polski, chociażby z punktu widzenia rozwoju technologicznego, zatwierdzenie projektu ustawy i zawartych w nim propozycji uchroni nas od tego, że za kilka lat korzystanie z sieci komórkowej stanie się niemożliwe.

Obawy społeczeństwa dotyczące aspektów zdrowotnych nie są lekceważone, dlatego też nad ustawą czuwa nie tylko Ministerstwo Cyfryzacji, ale przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia. Pamiętajmy też o tym, że wpływ PEM na zdrowie człowieka jest stale badany i monitorowany, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W razie nowych odkryć i konkretnych dowodów na tym polu, możemy spodziewać się odpowiedniej reakcji rządzących.

Źródła:

  1. https://www.gov.pl/web/5g/dopuszczalne-wartosci-pola-elektromagnetycznego-w-polsce
  2. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12327201/12641411/12641412/dokument426855.pdf