flaga Polski
Technologia

Polska może stać się liderem 5G

Nasz świat nieustannie się zmienia i ewoluuje. Mamy coraz więcej możliwości, narzędzi oraz wygód, a wszystko to zawdzięczamy rozwojowi technologicznemu. W artykule przyjrzymy się tematowi sieci 5G i zastanowimy jak wiele dają nam innowacyjne rozwiązania oraz jak bardzo są nam po prostu potrzebne.

Wystarczy, iż wzorem literackiego bohatera Ebenezera Scrooge’a z „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa przypomnimy sobie przeszłość, zastanowimy nad teraźniejszością oraz wyobrazimy sobie przyszłość, aby pewne kwestie stały się jasne i oczywiste. Jak było kiedyś?

  • Duże, nieporęczne i drogie komputery;
  • Drogi, wolny i zawodny internet;
  • W celu wydrukowania jednej strony dokumentu trzeba było się udać do punktu druku;
  • Listy pisane ręcznie, kolejki na poczcie i długie oczekiwanie na odpowiedź;
  • Potrzeba „fizycznego” wykonywania wszelkich obowiązków.

Powyższe przykłady to zaledwie ułamek listy niedogodności, które były codziennością jeszcze zaledwie kilka lat temu. Dzisiaj jednak pamiętamy tamte warunki niemal jak przez mgłę. A jak jest teraz?

  • Wszystkie możliwości dawnych komputerów, a także wiele razy więcej, nosimy każdego dnia w kieszeni, w postaci smartfona;
  • Internet jest ogólnodostępny, stosunkowo niedrogi i wydajny;
  • Drukarka to niemal sprzęt domowy, a na nowoczesnych urządzeniach możemy drukować nawet protezy kończyn;
  • Przesyłanie informacji trwa nie dłużej, niż samo kliknięcie;
  • Niemal wszystko, łącznie z obowiązkami zawodowymi, nauką, zakupami i załatwianiem wielu różnych spraw, możemy robić zdalnie, bez potrzeby wychodzenia z domu.

Tak krótka lista jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, ale i tak robi ogromne wrażenie, gdy porówna się ją z poprzednią. Wszystkie te rewolucyjne zmiany możliwe były dzięki rozwojowi technologii. Na co dzień bardzo łatwo nam zapomnieć, co tak naprawdę jej zawdzięczamy. Co nas czeka w przyszłości? Cóż, przyszłość stoi dla nas otworem, a drzwi do niej odblokuje nam technologia 5G. I to zarówno każdemu z osobna, jak i całej Polsce.

5G dla Polski, dla świata, dla wszystkich

Wielokrotnie rozpisywano się na temat niewątpliwych korzyści, płynących z wprowadzenia nowej technologii komunikacji bezprzewodowej w postaci 5G. Nie zaszkodzi jednak przypomnieć o głównych, technicznych parametrach nowej sieci, będących fundamentem nadchodzącej rewolucji technologicznej.

W telegraficznym skrócie, nowa sieć bezprzewodowej transmisji danych będzie działać z prędkością nawet do 20 gigabitów na sekundę, przy jednoczesnych opóźnieniach nie przekraczających milisekund. Co więcej, sieć 5G będzie w stanie obsłużyć do miliona urządzeń na jednym kilometrze kwadratowym, co przy obecnym gwałtownym wzroście liczby urządzeń łączących się z siecią jest wprost niezbędne. Nie zapominajmy także o tym, iż charakteryzować się ona będzie znacznie większą przepustowością i ogólnymi możliwościami, związanymi z szybkim przesyłem ogromnych ilości danych.[1]

Podsumowując, po wprowadzeniu 5G nasze narzędzie codziennego użytku, jakim jest internet, będzie szybsze, wydajniejsze, stabilniejsze i mniej zawodne, co znacząco wpłynie na wszystkie aspekty jego użytkowania. Będzie to także podstawa do wprowadzania innowacji w tych dziedzinach, w których technologia odgrywa ważną rolę – czyli właściwie we wszystkich. A jak nowa sieć ma się do interesów i wpłynie na rozwój naszego kraju? Okazuje się, że Polska jest jednym z tych państw, które przy rozsądnym podejściu do 5G może być jednym z największych beneficjentów tej technologii.

Polska górą, czyli co nasz kraj może osiągnąć dzięki 5G

Należy pamiętać, że zmiany, do których ostatecznie doprowadzi 5G w Polsce, nie nastąpią z dnia na dzień. Tym bardziej, iż nie jest jeszcze w pełni gotowa infrastruktura obsługująca tę technologię, a na rynku dopiero debiutują kolejne urządzenia, które mają możliwość pełnego wykorzystania tego rewolucyjnego rozwiązania. Niemniej przeobrażenie nastąpi i, jeśli odpowiednio się do tego przygotujemy, odniesiemy naprawdę wiele korzyści. Możemy się o tym przekonać m.in. z prognoz przygotowywanych przez ekspertów takich, jak fundacja Digital Poland, zajmująca się rozwiązaniami cyfrowymi w kontekście polskiej gospodarki[2], czy Accenture, międzynarodowej instytucji, której działania koncentrują się na wprowadzaniu innowacji technologicznych[3]. Wart uwagi jest także raport „5G action plan review for Europe” sporządzony przez Analysys Mason dla Qualcomm i Ericsson[4]

Konkurencja i rozwój

Według najnowszych raportów, korzyści, jakich Polska może się spodziewać pod warunkiem podjęcia szybkich i odpowiednich działań w zakresie nowej sieci, są potencjalnie ogromne. Tym bardziej, że mamy szanse i możliwości, aby stać się jednym z europejskich liderów 5G. W jaki sposób? Możemy to osiągnąć koncentrując się na zdrowej konkurencji rynkowej, nowej technologii oraz innowacjach wprowadzonych za jej sprawą w polskiej gospodarce[5]. Istotne znaczenie ma także proces udostępniania częstotliwości, odpowiednie dostosowanie legislacji, a także inwestycje i odpowiednie podejście do tzw. zarządzania ryzykiem[6].

Trzeba przyznać, iż Polska jest na bardzo dobrej drodze w tym kierunku i już teraz może pochwalić się wdrożeniem niezwykle zaawansowanego, rozbudowanego i ambitnego modelu budowy sieci komórkowej, który wyróżnia się również na arenie międzynarodowej[7]. To właśnie jest jeden z aspektów, który potwierdza predyspozycje naszego kraju do osiągnięcia sukcesu za pomocą 5G. Jeśli bowiem w dalszym ciągu nasze starania będą tak rozległe i intensywne. Będziemy mogli na przykład zmodernizować oraz unowocześnić poszczególne sektory naszego przemysłu, co pozwoli choćby na automatyzację procesów i da możliwość przesunięcia ludzi na korzystniejsze pod różnymi względami funkcje i stanowiska. Tym samym Polska zwiększy swoją konkurencyjność na światowych rynkach oraz uniknie tzw. pułapki średniego rozwoju[8] (czyli „przegrzania się” i w efekcie stagnacji gospodarki w krajach rozwijających się i aspirujących do dogonienia państw lepiej rozwiniętych[9]).

Dochody i kapitał

Oczywiste jest, że rozwój gospodarczy i konkurencyjność są ważne. Jakie jednak wymierne skutki się z tym wiążą w przypadku 5G? Implementacja i wykorzystanie nowej technologii może przynieść Polsce nawet do 15 mld euro, co według prognoz jest pod tym względem czwartym wynikiem wśród trzydziestu przeanalizowanych państw europejskich[10]. Co więcej, mowa tu o najbliższych kilku latach, ponieważ analizy zakładają, że już do 2028 roku polskie PKB wzrośnie o około 1,2%, co przekłada się na 63 miliardy złotych[11]. Analitycy wyszczególnili, że znaczna część zwiększonego PKB pochodzić będzie z rolnictwa oraz inteligentnych fabryk przemysłowych[12].

Wszystko to przełoży się także bezpośrednio na rynek pracy, powodując wzrost zatrudnienia o około 70 tysięcy nowych miejsc pracy, co automatycznie doprowadzi do wzrostu atrakcyjności ofert[13]. Zaowocuje to także zwiększoną aktywizacją zawodową na terenach mało zaludnionych, dzięki zwiększonej dostępności zatrudnienia, spowodowanej m.in. powszechnym i stabilnym dostępem do sieci w tego typu okolicach[14].

Bezpieczeństwo

Wdrożenie nowej generacji sieci bezprzewodowej przełoży się zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na bezpieczeństwo. Oznacza bowiem znaczne wsparcie dla wojska, policji oraz innych organizacji bezpieczeństwa publicznego przez sektor prywatny, a także nowoczesne technologie, co powinno skutkować poprawą działania tych formacji i wzrostem ogólnego bezpieczeństwo kraju[15].

Warto też pamiętać, iż 5G zwiększy możliwości ochrony prywatności i danych osobowych, a także całego szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa, co jest wskazywane jako jeden z najważniejszych priorytetów podczas wdrażania nowej technologii w Polsce i nie tylko.

Plusów związanych z wprowadzeniem piątej generacji sieci komórkowej w Polsce jest wiele, a poza powyższymi warto także pamiętać o podstawowych korzyściach, które dzięki lepszym parametrom sieci dotkną bezpośrednio konsumentów. Można tu wymienić m.in. konkurencyjność, niezawodność oraz większe możliwości przesyłu danych. Inne korzyści odczujemy pośrednio, poprzez wpływ na poszczególne obszary rozwoju technologicznego, jak m.in. internet rzeczy, autonomiczne pojazdy oraz rozwiązania w obrębie smart city[16].

Tak więc 5G jest nie tylko rewolucją dla świata, lecz także dla Polski, a wymierne tego efekty odczujemy nie tylko jako całe społeczeństwo, ale osobiście – jako my, pojedynczy ludzie. Jeśli pojawiają się wątpliwości co do zasadności implementacji tej nowej technologii w naszym kraju, to zupełnie niepotrzebnie. Polska nie tylko będzie beneficjentem 5G, ale może stać się jednym z liderów w tym zakresie, a to dobrze dla nas wszystkich.

Źródła:

[1]https://www.gov.pl/web/5g/biala-ksiega1

[2]https://www.digitalpoland.org/

[3]https://www.accenture.com/pl-pl

[4]https://www.ericsson.com/en/about-us/company-facts/ericsson-europe/gir/smart

[5]https://www.digitalpoland.org/publikacje/pobierz?id=2be0e21e-2c9a-41d6-b67a-d7af561484ba

[6]https://www.accenture.com/pl-pl/insights/communications-media/5g-in-poland-report

[7]https://www.ericsson.com/4ac02f/assets/local/about-ericsson/company-facts/europe/5g-action-plan-review-for-europe-executive-summary.pdf

[8]https://www.accenture.com/pl-pl/insights/communications-media/5g-in-poland-report

[9]https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82apka_%C5%9Bredniego_dochodu

[10]https://www.ericsson.com/4ac02f/assets/local/about-ericsson/company-facts/europe/5g-action-plan-review-for-europe-executive-summary.pdf

[11]https://www.accenture.com/pl-pl/insights/communications-media/5g-in-poland-report

[12]https://www.ericsson.com/4ac02f/assets/local/about-ericsson/company-facts/europe/5g-action-plan-review-for-europe-executive-summary.pdf

[13]https://www.accenture.com/pl-pl/insights/communications-media/5g-in-poland-report

[14]https://www.ericsson.com/4ac02f/assets/local/about-ericsson/company-facts/europe/5g-action-plan-review-for-europe-executive-summary.pdf

[15]https://www.ericsson.com/4ac02f/assets/local/about-ericsson/company-facts/europe/5g-action-plan-review-for-europe-executive-summary.pdf

[16]https://www.accenture.com/pl-pl/insights/communications-media/5g-in-poland-report