Środowisko

Pomiary pola elektromagnetycznego w Polsce w 2023 – dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawił najnowsze dane dotyczące pomiarów pola elektromagnetycznego. Pomimo szybkiego rozwoju sieci 5G, poziom PEM w Polsce w 2023 roku pozostaje na bardzo niskim poziomie.

W maju Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawił wyniki ogólnopolskich pomiarów poziomu pola elektromagnetycznego. Takie pomiary realizowane są każdego roku – w 2023 roku objęto nimi w sumie 1151 punktów pomiarowych: 777 punktów w ramach monitoringu stałego i 374 punkty w ramach monitoringu badawczego. To więcej niż w latach poprzednich – na przykład w 2021 roku GIOŚ zmierzył pole w tylko 767 punktach.

Dane z najnowszego badania potwierdzają, że poziom PEM w Polsce kształtuje się na bardzo niskim poziomie, a nawet najwyższe zarejestrowane wartości stanowią zaledwie niewielki ułamek maksymalnych, dopuszczalnych poziomów.

Średni maksymalny poziom PEM w miejscach monitoringu stałego wyniósł zaledwie 1,45 V/m (2,3% wartości dopuszczalnej), a średni maksymalny poziom PEM w monitoringu badawczym wyniósł 1,15 V/m (1,88% wartości dopuszczalnej). Mediana wartości maksymalnych wyniosła odpowiednio: 1,18 V/m dla monitoringu stałego i 0,92 V/m dla monitoringu badawczego. Należy zaznaczyć, że podawane tu wartości, choć bardzo niskie, przedstawiają maksymalne wartości chwilowe, zarejestrowane przez miernik. Dużo wartościowsze – bo odzwierciedlające faktyczne działanie sieci komórkowej – są dane z pomiarów wykonywanych w dłuższym czasie.

Pomiary wykonywane przez 30 minut w każdym punkcie przedstawiają się następująco: średnia z pomiarów półgodzinnych w monitoringu stałym wyniosła 1,15 V/m (mediana 0,99 V/m), średnia w monitoringu badawczym wyniosła 0,72 V/m (mediana 0,6V/m). Wartości te stanowią odpowiednio 1,88% i 1,07% dopuszczalnych poziomów. 

Dane GIOŚ są zbieżne z danymi z systemu SI2PEM, prowadzonego przez Instytut Łączności. Instytut informował, że w 2023 r. średnia z dwunastu miesięcy wyniosła 1,681 V/m (przypomnijmy, że PEM zmierzono w ponad milionie punktów pomiarowych). Różnica między danymi GIOŚ a danymi IŁ wynika z faktu, że IŁ przedstawia dane z pomiarów wykonanych wyłącznie w najbliższym otoczeniu stacji bazowych.

GIOŚ prowadzi również rejestr obszarów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM. W 2023, podobnie jak w latach poprzednich, nie odnotowano nawet najmniejszych przekroczeń limitów pola pochodzącego od stacji bazowych.