Matka z dzieckiem / Źródło: Unsplash
Zdrowie

Wykorzystanie fal elektromagnetycznych w porodzie naturalnym i cesarskim cięciu

Ciąża i narodziny dziecka to wyjątkowy okres w życiu każdej kobiety, często pełen oczekiwań i wyzwań. Niezależnie od tego, czy ciąża zakończy się porodem naturalnym, czy będzie konieczność przeprowadzenia planowanego lub nagłego cesarskiego cięcia, współczesna technologia medyczna odgrywa kluczową rolę w diagnostyce i opiece nad matką oraz jej rodzącym się dzieckiem. W tym artykule przyjrzymy się wykorzystaniu fal elektromagnetycznych w urządzeniach medycznych stosowanych w trakcie porodu naturalnego w szpitalu i w czasie cesarskiego cięcia.  

Fale elektromagnetyczne – czym są? 

Fale elektromagnetyczne to rodzaj energii, która obejmuje całe spektrum, od fal radiowych i mikrofal, przez światło widzialne po promieniowanie rentgenowskie i gamma. Te fale składają się z oscylujących pól elektrycznych i magnetycznych, poruszających się przez przestrzeń. Co jest istotne, te fale można wykorzystywać w różnych dziedzinach medycyny, w tym w położnictwie w czasie porodu naturalnego i cesarskiego cięcia.  

Fale elektromagnetyczne a poród 

Każda ciąża to wyjątkowe doświadczenie, a poród, chociaż naturalny, może budzić pewne obawy i pytania. W dzisiejszych czasach technologia pozwala na wykorzystanie fal elektromagnetycznych w celu zwiększenia komfortu i monitorowania stanu zdrowia zarówno matki, jak i dziecka podczas porodu. 

Zacznijmy od przyjęcia rodzącej kobiety do szpitala  

Każda rodząca musi w pierwszej kolejności zgłosić się na Izbę Położniczą, gdzie zostanie przyjęta do szpitala. W czasie takiego przyjęcia położna i lekarz położnik przeprowadzają wywiad medyczny, badają ciśnienie krwi, temperaturę, przeprowadzają badanie położnicze (w celu oceny m.in. sytuacji położniczej), jak również przeprowadzają ocenę dobrostanu płodu za pomocą ultrasonografu (USG) i kardiotokografu (KTG) lub przenośnego detektora tętna płodu (UDT). Zebrane w czasie przyjęcia dane są wpisywane do medycznego systemu w komputerze. Wymienione procedury wymagają użycia sprzętu, które emituje fale elektromagnetyczne, takich jak komputer, KTG/UDT, USG. To dzięki nim możemy ocenić i monitorować stan zdrowia matki i dziecka w czasie postępu porodu.  

Kobieta w ciąży / Źródło: Unsplash

1. Kardiotokografia (KTG): To badanie monitoruje czynność serca płodu oraz skurcze macicy matki. Wykorzystuje ono fale elektromagnetyczne do przeniesienia informacji na papier lub na ekran, dzięki czemu personel medyczny może stale kontrolować zdrowie dziecka w trakcie porodu. To narzędzie jest kluczowe w wykrywaniu ewentualnych problemów i podejmowaniu niezbędnych działań. 

2. Ultrasonografia (USG): USG wykorzystuje ultradźwięki (które również są rodzajem fali elektromagnetycznej) i pozwala na wizualizację płodu w macicy. Taka wizualizacja to często niezwykłe przeżycie dla przyszłych rodziców, ale także ważne narzędzie diagnostyczne dla położnych i lekarzy, którzy mogą ocenić położenie dziecka, stan łożyska i ilość płynu owodniowego, co jest istotne dla przebiegu i zakończenia porodu. 

3. Przenośne detektory tętna płodu (UDT): Te urządzenia wykorzystują ultradźwięki, aby umożliwić przyszłym matkom osłuchiwanie serca swojego dziecka w domu lub podczas wizyty u położnej czy lekarza. To nie tylko uspokajające, ale także pozwala na regularne monitorowanie czynności serca płodu w czasie porodu w dowolnym miejscu w sali porodowej np. pod prysznicem, na spacerze na korytarzu, w wannie.  

Warto podkreślić, że wykorzystanie fal elektromagnetycznych w położnictwie jest powszechne i przynosi wiele korzyści. Dzięki tym technologiom personel medyczny może skupić się na zapewnieniu jak największego komfortu i monitoringu podczas porodu. 

Sala porodowa 

Sala porodowa może się różnić wyglądem w zależności od szpitala, ale generalnie każda zawiera podstawowe położnicze wyposażenie, takie jak kardiotokograf (KTG) czy łóżko porodowe (najczęściej sterowane pilotem). Dodatkowo w czasie porodu położna lub lekarz mogą wykorzystywać m.in. USG, UDT, termometr, ciśnieniomierz czy przenośny komputer w celu opisywania postępów porodu. Współczesne sale porodowe wyposażone są w zaawansowane technologie, które opierają się m.in. na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych.  

Jednym z kluczowych narzędzi w sali porodowej jest wspomniany kardiotokograf (KTG), który wykorzystuje fale elektromagnetyczne do monitorowania akcji serca płodu i skurczów macicy u matki. To urządzenie umożliwia położnym i lekarzom bieżącą ocenę dobrostanu dziecka oraz jego reakcji na skurcze macicy. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie w przypadku ewentualnych komplikacji, takich jak np. nagłe spadki tętna płodu o dużej amplitudzie (deceleracje). 

Noworodek / Źródło: Unsplash

Coraz częściej położne i lekarze wykorzystują USG, który również wykorzystuje fale ultradźwiękowe, do tworzenia obrazu płodu w czasie porodu. To pozwala na dokładną ocenę położenia, ustawienia, przygięcia płodu w kanale rodnym matki. Najnowsze doniesienia z zakresu ultrasonografii wskazują, że w niedalekiej przyszłości rodząca matka będzie mogła oglądać swoje dziecko w czasie porodu na ekranie w sali porodowej – dzięki USG  i odpowiednim programom ułatwiającym analizę obrazu. Wykorzystanie USG w czasie porodu dostarcza dokładniejszych danych na temat rozwarcia szyjki macicy czy np. ułożenia główki w miednicy. W sytuacji, w której głowa dziecka znajduje się w ułożeniu potylicowym tylnym, położna może zastosować odpowiednie ćwiczenia, które mogą spowodować rotację głowy do ułożenia potylicowego przedniego – wtedy poród będzie łatwiejszy dla matki i dziecka.  

II okres porodu – czyli faza parcia  

II okres porodu to czas intensywnej pracy zarówno dla matki, jak i dziecka. Rozpoczyna się od okresu pełnego rozwarcia szyjki macicy (czyli ok 10 cm) do urodzenia dziecka – w tym czasie kobiety czują skurcze parte, które ułatwiają im urodzenie dziecka. Faza parcia może trwać od kilku minut do nawet 2 godzin. W tym czasie kobieta szuka najlepszej pozycji dla siebie, np. w wannie, na czworaka (pozycja kolankowo-łokciowa), w kucki, rzadziej sama kobieta wybiera rodzenie w łóżku. Bardzo ważne, aby w tym okresie czuła się bezpiecznie, komfortowo i aby mogła usłyszeć prawidłowe odgłosy serca jej dziecka między skurczami lub/i po każdym skurczu partym. W tym celu położne wykorzystują najczęściej KTG/UTD do osłuchania serca płodu.  

W trudnych sytuacjach położniczych, kiedy nagle zmienia się stan zdrowia matki, położna może wykorzystać wewnętrzny system komunikacji z pozostałymi członkami zespołu, zbadać matce saturację, ciśnienie, tętno, temperaturę, podać tlen w masce, dokonać konsultacji telefonicznej z lekarzem położnikiem, który najczęściej ma pełen dostęp do wywiadu medycznego, informacji postępu porodu i zapisów KTG w swoim komputerze w dyżurce lekarskiej – to wszystko jest możliwe dzięki urządzeniom, które emitują fale elektromagnetyczne. 

Analogicznie w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu rodzącemu się dziecku – lekarz może zadecydować o nagłym cesarskim cięciu na podstawie np. zapisu KTG.  

Sala operacyjna – cesarskie cięcie  

Podczas cesarskiego cięcia lekarze wykorzystują urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne, takie jak elektrokautery (które pomagają w precyzyjnym przecięciu tkanek i naczyń krwionośnych), aparaty do pomiarów ciśnienia, tętna, temperatury, saturacji, EKG matki, monitor tętna płodu, w celu ciągłego monitorowania parametrów życiowych matki i dziecka. A te monitory również komunikują się za pomocą fal elektromagnetycznych. 

Warto podkreślić, że dezynfekcja sali operacyjnej i narzędzi jest kluczowym elementem każdej operacji, w tym cesarskiego cięcia. Jednym z nowoczesnych sposobów dezynfekcji jest wykorzystanie fal elektromagnetycznych. Oto jak to działa: 

1. Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV-C: Promieniowanie ultrafioletowe typu C (UV-C) jest falą elektromagnetyczną o bardzo krótkiej długości fali, która jest skuteczna w zabijaniu bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów. W salach operacyjnych można zainstalować specjalne lampy UV-C, które emitują te promienie. Po zakończeniu operacji, gdy sala jest pusta, lampy te są włączane. Promieniowanie UV-C dezaktywuje mikroorganizmy na powierzchniach i w powietrzu, eliminując potencjalne źródła infekcji. 

2. Autoklawy: To urządzenia wykorzystujące parę wodną i fale elektromagnetyczne do sterylizacji narzędzi chirurgicznych. Narzędzia umieszczane są w specjalnych pojemnikach i poddawane procesowi sterylizacji pod wysokim ciśnieniem i temperaturą, eliminując wszelkie mikroorganizmy. Autoklawy zapewniają nie tylko sterylność narzędzi, ale także są skuteczną formą dezynfekcji. 

Rodzice z noworodkiem / Źródło: Unsplash

Dzięki technologii i wykorzystaniu fal elektromagnetycznych personel medyczny jest w stanie zapewnić kompleksową opiekę matkom i nowonarodzonym dzieciom w trakcie cięcia cesarskiego, minimalizując ryzyko i zapewniając bezpieczny przebieg tego medycznego zabiegu. 

Podsumowanie 

Zarówno w przypadku porodu naturalnego, jak i cesarskiego cięcia, technologia medyczna wykorzystuje fale elektromagnetyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu matki oraz dziecka. W czasie porodu naturalnego, monitoring płodu za pomocą technologii opartych na falach elektromagnetycznych, takich jak KTG i USG, umożliwia ciągłą ocenę stanu zdrowia dziecka i szybką reakcję na wszelkie zmiany. Urządzenia te pozwalają na monitorowanie czynności serca dziecka oraz skurczów macicy, co jest niezwykle istotne w procesie porodu.  

W przypadku nagłego cesarskiego cięcia, fale elektromagnetyczne odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu operacji. Od monitorowania parametrów życiowych matki i dziecka po precyzyjne narzędzia chirurgiczne, technologia oparta na falach elektromagnetycznych pomaga zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność procedury. Dodatkowo dezynfekcja sal operacyjnych i narzędzi za pomocą promieniowania UV-C oraz autoklawów opartych na falach elektromagnetycznych jest niezwykle ważna w zapobieganiu infekcjom i utrzymaniu sterylności środowiska operacyjnego.