polska

Cyfrowy Polski Ład, czyli Cyber Poland 2025

Ogłoszony w sobotę przez Premiera RP nowy program społeczno-gospodarczy Polski Ład zawiera m.in. cyfrowy komponent. Przyjrzyjmy się, jakie projekty planuje rząd w ramach Cyber Poland 2025.

Polski Ład ma gruntownie odmienić oblicze naszego kraju. Wykorzystane do tego będą m.in. pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy, utworzonego na potrzeby wyjścia z kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię Covid-19. W ogłoszonym 15 maja dokumencie rząd zaplanował szereg zmian w polityce zdrowotnej państwa, podatkowej czy społecznej. Oczywiście w dzisiejszych czasach nie mogło zabraknąć też projektów związanych z technologią 5G i szeroko pojętą cyfryzacją.

Polski Ład oznacza pełną cyfryzację usług publicznych

Do 2024 roku każda usługa publiczna ma być cyfrowa. To oznacza, że do tego czasu nie będzie istniał żaden wniosek, który by wymagał wizyty w urzędzie i złożenia wersji „papierowej”.  Zostanie wprowadzona zasada cyfrowej domyślności jako podstawy funkcjonowania i myślenia o relacji obywatel-administracja. Mieszkańcy Polski, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej, zostaną zwolnieni z opłaty skarbowej.

Również do 2024 roku każde gospodarstwo domowe w Polsce ma mieć dostęp do szerokopasmowego internetu. Mają też zniknąć ostatnie miejsca nie pokryte zasięgiem telefonii komórkowej.

polska

Do 2025 roku rząd chce zagwarantować pełen dostęp do 5G na obszarach miejskich i głównych szlakach komunikacyjnych. W dokumencie deklaruje się, że nowa technologia stanie się szansą na modernizację cyfrową Polski. Pisaliśmy o tym na naszym blogu wielokrotnie, m.in. w tekście „Sposób na wyjście z kryzysu w Polsce? Wdrożenie sieci 5G!

Mali i średni przedsiębiorcy, chcący wdrażać technologie chmurowe, będą mogli liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Ma powstać specjalny portal pozwalający jednostkom publicznym zamawiać usługi chmurowe szybko, wygodnie i bezpiecznie.

Polski Ład zakłada, że cyberbezpieczeństwo będzie jednym z priorytetów przyszłej edukacji. Dodatkowo rząd planuje podwyższenie kar za cyberprzestępstwa, a także walkę z nowymi typami przestępstw. Wysokiej jakości specjaliści z branż deficytowych, w tym IT, mają być w Polsce mile widziani i liczyć na różnego rodzaju wsparcie.

Polski Ład to także technologie kosmiczne

Polska ma też dołączyć do krajów, które posiadają samodzielny potencjał satelitarny. Satelitarny System Obserwacji Ziemi ma umożliwić wyposażenie administracji państwowej w istotne informacje mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. W dokumencie Polski Ład czytamy, że „to również ważny krok na drodze rozwoju cyfryzacji w naszym kraju oraz zwiększenia suwerenności informacyjnej i technologicznej. Wdrożenie systemu poszerzy także możliwości ochrony środowiska, racjonalnego planowania przestrzennego oraz zarządzania uprawami”.

Inwestycje w ramach Cyber Poland 2025 mają wynosić średnio 4,1 miliarda złotych rocznie i do 2030 roku sięgnąć 36,9 miliarda. Na naszym blogu pisaliśmy już o potrzebach inwestycji m.in. w sieć 5G, na przykład w tekście „Pełne wdrożenie 5G w Europie będzie kosztować 300 miliardów euro”.

Źródło: Polski Ład