wdrożenie 5G w Polsce

Sposób na wyjście z kryzysu w Polsce? Wdrożenie sieci 5G!

„Jak efektywnie zbudować sieci 5G w Polsce z korzyścią dla społeczeństwa i państwa“ to nowy raport Fundacji Digital Poland, z którego wynika, że wdrożenie w Polsce sieci 5G może wygenerować wzrost PKB o ponad 63 mld zł oraz przyczynić się do powstania prawie 98 tys. nowych miejsc pracy. Co musi nastąpić, by faktycznie tak się stało?

Według Komisji Europejskiej, kilka sektorów będzie się szczególnie dynamicznie rozwijać, dzięki implementacji i wykorzystaniu sieci komórkowej piątej generacji. Do 2025 roku sektor produkcji powinien wzrosnąć o 11%, energetyki o 14,4%, mediów i rozrywki o 15,7%, a motoryzacyjny o 20,3%. Szczególnie Polska powinna być zainteresowana wdrożeniem 5G, bo to może pomóc doganiać pozostałe gospodarki państw członkowskich UE i uczynić naszą gospodarkę bardziej innowacyjną na ich tle. Wielokrotnie poruszaliśmy podobne tematy, między innymi w artykule „5G jako rewolucja przemysłowa.“

5G jako infrastruktura krytyczna

Wdrożenie sieci 5G może być szansą dla realizacji komunikacji dla wszystkich podmiotów zajmujących się ochroną publiczną i wspomaganiem w sytuacji katastrof (ang. PPDR). Technologia nowej generacji oferuje ogromne możliwości w zakresie obsługi łączności krytycznej dla wojska, wszystkich służb mundurowych, takich jak policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratownicze, jak i służb specjalnych czy wywiadowczych. Kolejne wersje standardu LTE znalazły już zastosowanie w łączności krytycznej np. w Wielkiej Brytanii (sieć ESN), Stanach Zjednoczonych (sieć FirstNet), Finlandii (sieć Virve 2.0) czy właśnie we Francji (sieć RRF). A wszystko to we współpracy z sektorem prywatnym.

Technologia 5G przyniesie ogromne możliwości, ale żeby dobrze je wykorzystać, należy wiedzieć, jak mądrze z niej korzystać. W Polsce nadal brakuje ożywionej i transparentnej debaty o tym, jak najlepiej wykorzystać środki finansowe z nadchodzącej perspektywy unijnej oraz krajowego planu odbudowy. A przecież jednym z najważniejszych tematów rozmów powinna być telekomunikacja, która szczególnie w czasie pandemii i konieczności cyfryzacji gospodarki dodatkowo jeszcze zyskała na znaczeniu.

Wdrożenie 5G w Polsce

Wdrożenie 5G – jak robią to inni?

W raporcie „Jak efektywnie zbudować sieci 5G w Polsce z korzyścią dla społeczeństwa i państwa”, znajdującym się tutaj, fundacja Digital Poland analizuje działania innych państw w tym zakresie, tworząc najbardziej kompleksowy raport dotyczący zagadnienia 5G. Publikacja pokazuje m.in.:

  • stan i trendy w budowie sieci telekomunikacyjnych w standardzie New Radio (5G),
  • efektywne modele współdzielenia sieci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów słabo zurbanizowanych i białych plam,
  • światowy dorobek budowy narodowych, ogólnokrajowych, hurtowych sieci komórkowych,
  • wybrane programy krajowe wspierające pokrycie całego kraju zasięgiem sieci komórkowych,
  • wybrane najlepsze modele wsparcia sieci na terenach białych plam i słabo zaludnionych,
  • przegląd rozwiązań i wdrożeń sieci łączności krytycznej oraz dla instytucji publicznych, w tym podsumowanie obecnej sytuacji w Polsce w tym zakresie.

Autorzy raportu zauważają, że szczególnie istotne w czasie pandemii, jest zapewnienie zasięgu sieci komórkowych na terenach słabiej zurbanizowanych i wiejskich, by zasypać cyfrową dziurę pomiędzy miastem a wsią. Aby tak się stało fundacja dokonała przeglądu najlepszych światowych rozwiązań i wskazała, jak można wykorzystać nadchodzący Krajowy Plan Odbudowy oraz Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027 UE. Po to, by w najdalszych zakątkach Polski zapewnić łączność 5G i w pełni skorzystać z możliwości nowej technologii.

W dokumencie znajdziemy także bardzo ważne z punktu widzenia Polski podsumowanie dorobku budowy narodowych, ogólnokrajowych, hurtowych sieci komórkowych. „Żaden z krajów członkowskich Unii Europejskiej ani żaden inny wysoko rozwinięty kraj na świecie nie zdecydował się na wdrożenie takiego modelu budowy sieci komórkowej. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest dotychczasowe, negatywne doświadczenie państw” – wyjaśnia Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający fundacją Digital Poland.

Raport zawiera także listę rekomendacji, w tym postulat stworzenia międzyresortowego zespołu w ramach KPRM przy pełnomocniku ds. cyfryzacji, zajmującego się krytyczną i strategiczną łącznością w państwie oraz zapewnieniem zasięgu na terenach słabo zaludnionych, odległych, turystycznych czy zabytkowych i krytycznych, czy konieczność wsparcia dobrowolnych procesów pasywnego współdzielenia sieci na rynku oraz realizacja projektu SI2PEM. My o projekcie pisaliśmy w artykule „SI2PEM – co to za system i dlaczego jest tak ważny w kontekście pomiarów PEM“.

Piotr Mieczkowski jest przekonany, że „tak przygotowany raport, swoista monografia, jest dobrym wkładem fundacji w jakże konieczną, inkluzywną i transparentną debatę o zapewnieniu łączności całemu społeczeństwu oraz kluczowym instytucjom w państwie„. Jego zdaniem, wdrożenie tak skonstruowanych rekomendacji sprawi, że Polska zdecydowanie ruszy w kierunku podium zajmowanego przez takie kraje jak Szwajcaria czy Finlandia.

Źródło: Digital Poland