unia europejska

Do 2030 roku 5G na terenie całej UE

Komisja Europejska przedstawiła program, który zakłada, że do 2030 roku wszystkie zaludnione obszary Unii Europejskiej będą objęte siecią 5G, a ponad 80% obywateli UE będzie posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe. Wszystkie gospodarstwa domowe powinny zostać do tego czasu wyposażone w szybkie, co najmniej gigabitowe, łącze internetowe.

W dokumencie „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie” zapisano również, że do 2030 roku w zawodach informatycznych powinno być zatrudnionych ponad 20 milionów specjalistów, z czego duży odsetek powinny stanowić kobiety. Europa ma produkować co najmniej 20% światowej produkcji najnowocześniejszych półprzewodników, a trzy czwarte europejskich przedsiębiorstw ma korzystać z usług w chmurze, sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych. Wszystkie usługi publiczne muszą być do tego czasu dostępne online, wszyscy obywatele UE mają mieć w całości dostęp do swojej elektronicznej dokumentacji medycznej, a cztery piąte z nich korzystać z identyfikacji elektronicznej. Na naszym blogu poruszaliśmy wielokrotnie tematy dotyczące czekających nas zmian w związku z cyfrową rewolucją, na przykład w artykule „5G oznacza wielkie zmiany na rynku pracy“.

5G szansą dla UE

Ogłaszając plan szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że „Europa ma jedyną w swoim rodzaju szansę, aby odbudować się w lepszym stanie. Dzięki nowemu budżetowi wieloletniemu oraz Instrumentowi na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) zmobilizowaliśmy bezprecedensowe zasoby na inwestycje w transformację cyfrową. Pandemia pokazała, jak ważne są technologie i umiejętności cyfrowe, jeśli chodzi o pracę, naukę oraz interakcje, a także wykazała, w jakich obszarach musimy się poprawić. Musimy teraz urzeczywistnić tę cyfrową dekadę Europy, tak aby wszyscy obywatele i przedsiębiorstwa mieli dostęp do najkorzystniejszych możliwości, jakie oferuje świat cyfrowy. Przedstawiony dzisiaj cyfrowy kompas daje nam jasną wizję tego, jak to osiągnąć.

Aby tak się stało, Komisja ma zamiar ułatwić szybkie uruchamianie projektów obejmujących wiele krajów, a które łączyłyby inwestycje z budżetu Unii Europejskiej, państw członkowskich i przemysłu, w oparciu o RRF i inne fundusze UE. Państwa członkowskie zadeklarowały, że w swoich planach odbudowy i zwiększania odporności zamierzają przeznaczać co najmniej 20 procent środków na priorytety cyfrowe.

Europa jako godny zaufania partner

Prezentując plan na konferencji prasowej wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager powiedziała, że „przyjęty dzisiaj komunikat jest początkiem pluralistycznego procesu. Wraz z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami będziemy dążyć do tego, by Europa stała się dostatnim, godnym zaufania i otwartym partnerem, którym chcemy być na świecie. Zapewnimy, byśmy wszyscy w pełni czerpali korzyści z dobrobytu wynikającego z integracyjnego społeczeństwa cyfrowego„.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodał, iż „Europa, jako kontynent, musi zapewnić swoim obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp do najnowocześniejszych technologii, które sprawią, że ich życie stanie się lepsze, bezpieczniejsze, a nawet bardziej ekologiczne, pod warunkiem, że będą oni również posiadali umiejętności, by z nich korzystać. W świecie po pandemii będziemy kształtować wspólnie odporną i suwerenną pod względem cyfrowym Europę. To jest cyfrowa dekada Europy“. O wielkich szansach na szybsze wyście z kryzysu dzięki technologii 5G pisaliśmy w materiale „Sposób na wyjście z kryzysu w Polsce? Wdrożenie sieci 5G!

Źródła: Komisja EuropejskaPAP