Ziemia

ESA i NASA łączą siły, aby zrozumieć zmiany klimatu

Zmiany klimatu są prawdopodobnie największym wyzwaniem środowiskowym, przed jakim stoi dziś ludzkość. Aby pomóc rozwiązać ten poważny problem, NASA i ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) utworzyły pierwsze tego rodzaju strategiczne partnerstwo w celu obserwacji Ziemi i jej zmieniającego się środowiska.

Decydenci potrzebują nie tylko dokładnych informacji o tym, jak nasz świat zmienia się teraz, ale także prognoz dotyczących tego, co może wydarzyć się w przyszłości. Niezbędna do tego jest solidna wiedza o tym, jak Ziemia zachowuje się jako jeden system. A podstawą jej są w dużej mierze satelity krążące wokół naszej planety. Aby zapewnić, jak najlepsze wykorzystanie danych z satelitów obserwujących Ziemię, dalszą naukę i ostatecznie przyniesienie jak największych korzyści dla ludzkości, ESA i NASA utworzyły strategiczne partnerstwo na rzecz nauki o Ziemi i zmian klimatycznych.

ESA i NASA będą współpracować, by lepiej zrozumieć Ziemię

Pełniący obowiązki dyrektora programów obserwacji Ziemi w ESA, Toni Tolker-Nielsen, powiedział, że „jesteśmy już świadkami skutków zmian klimatycznych, poprzez na przykład wzrost temperatury, podnoszący się poziom mórz, topnienie lodu i wiecznej zmarzliny. Zarówno ESA, jak i NASA dysponują doskonałymi narzędziami i wiedzą fachową, aby rozwijać naukę o Ziemi, a pracując razem będziemy w stanie osiągnąć jeszcze więcej”. To nie pierwszy raz, kiedy Europejska Agencja Kosmiczna angażuje się w tego typu działania. Pisaliśmy o tym m.in. w tekście „Technologia 5G pomoże chronić rezerwat przyrody”.

Porozumienie zostało podpisane przez dyrektora generalnego ESA, Josefa Aschbachera i administratora NASA, Billa Nelsona. Obie agencje będą współpracować w celu zapewnienia ciągłości obserwacji Ziemi i lepszego zrozumienia systemu Ziemi, zmian klimatu oraz zastosowania tej wiedzy. Obie zajmujące się kosmosem instytucje chcą też umożliwić udostępnianie swoich danych, informacji i wiedzy środowisku naukowemu i szerszej publiczności.

satelita

Bill Nelson z NASA powiedział, że „zmiany klimatu to wszechstronne, globalne wyzwanie, które wymaga działania teraz. NASA i ESA przodują w kosmosie, budując bezprecedensowe partnerstwo strategiczne w nauce o Ziemi. Porozumienie to ustanowi standard przyszłej współpracy międzynarodowej, dostarczając informacji, które są tak niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu oraz pomagając odpowiadać i rozwiązywać najpilniejsze pytania w nauce o Ziemi z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych, Europy i całego świata„.

ESA i NASA ponownie łączą siły

To nie pierwszy raz, kiedy ESA i NASA połączyły siły. Obie agencje pracowały wspólnie w Arktyce, przy swoich misjach CryoSat i ICESat. Współpracują również ze sobą oraz innymi partnerami, przy rozpoczętej niedawno misji Copernicus Sentinel-6, która ma na celu badanie wzrostu poziomu mórz na Ziemi.

W maju NASA ogłosiła swoje Earth System Observatory, które zaprojektuje nowy zestaw misji skoncentrowanych na Ziemi. Celem jest dostarczenie kluczowych informacji, aby móc kierować działaniami związanymi ze zmianami klimatu, łagodzeniem skutków katastrof naturalnych, zwalczaniem pożarów lasów i poprawą procesów rolniczych w czasie rzeczywistym. Wspólna deklaracja NASA i ESA dotyczy uzupełnienia działań prowadzonych w Earth System Observatory.

Ponadto ESA i NASA opracowują obecnie nową misję grawitacyjną, która ma rzucić nowe światło na podstawowe procesy systemu Ziemi, takie jak cykl wodny. Agencje zamierzają „zważyć” wodę w różnych miejscach naszej planety, zarówno pod ziemią i w oceanach, aby lepiej zrozumieć rozkład masy wody i jej przemieszczanie się.

Josef Aschbacher z ESA zauważył, że „bez wątpienia przestrzeń kosmiczna jest najlepszym punktem obserwacyjnym do mierzenia i monitorowania zmian klimatycznych. Ale połączenie sił jest również kluczem do rozwiązania tego globalnego problemu. Dlatego tak ważne jest dzisiejsze porozumienie między naszymi organizacjami. Ważny jest również czas, zwłaszcza że czekamy na konferencję klimatyczną COP26 pod koniec tego roku, gdzie mamy szansę na uczynienie przestrzeni kosmicznej integralną częścią rozwiązania, jeśli chodzi o łagodzenie zmian klimatu”.

Wszystkim interesującym się podobną tematyką polecamy inne teksty na naszym blogu, na przykład „Unia Europejska chce zbudować kosmiczną fabrykę”.

Źródła: ESANASA