castel fusano

Technologia 5G pomoże chronić rezerwat przyrody

Rzym zamierza wykorzystywać satelity, drony, inteligentne czujniki, sztuczną inteligencję i technologię 5G w rezerwacie przyrody Castel Fusano. W projekcie mającym na celu poprawę bezpieczeństwa, ochronę środowiska i zadbanie o zrównoważony rozwój, technologicznym partnerem miasta została firma Leonardo.

Eksperymentalny projekt ma pokazać, w jaki sposób nowe technologie mogą poprawić bezpieczeństwo obszarów publicznych. Próba potrwa mniej więcej rok i zlokalizowana zostanie w Castel Fusano, około tysiąc hektarowym obszarze chronionego dziedzictwa przyrodniczego w rzymskim nadbrzeżnym rezerwacie przyrody. Projekt, zaprezentowany przez organ zarządzający miastem Rzym i firmę technologiczną Leonardo, będzie opierał się na satelitach, dronach, systemach przeciwpożarowych, czujnikach wideo-akustycznych, sztucznej inteligencji i technologii 5G. Ma na celu poprawę porządku publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochronę środowiska. Zajmowaliśmy się podobnymi tematami między innymi w materiale „Nowe technologie, a walka ze zmianami klimatycznymi”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum innowacyjnych firm technologicznych pod przewodnictwem Leonardo, jednej z największych firm technologicznych, działającej w branży lotniczej, obronności i bezpieczeństwa.

Sztuczna inteligencja do analizy danych, technologia 5G do komunikacji

Inicjatywa jest następstwem protokołu ustaleń podpisanego przez Rzym z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w 2019 roku. Ma zapewnić monitorowanie parku w Castel Fusano w czasie rzeczywistym, umożliwiając w razie potrzeby szybką interwencję. System będzie działać od lipca do połowy 2022 roku. Projekt nosi nazwę SES5G (Secure Environment Empowered by Satellites and 5G – bezpieczne środowisko wspierane przez satelity i 5G) i jest współfinansowany przez ESA (Europejską Agencję Kosmiczną) oraz ASI (Włoską Agencję Kosmiczną).

W ramach tego projektu sztuczna inteligencja i analiza big data zostaną wykorzystane do zestawiania, filtrowania i porównywania informacji z szeregu różnych czujników i innych źródeł. Dzięki temu siły policyjne będą miały podgląd sytuacji w parku w czasie rzeczywistym. Ma to pomóc w podejmowaniu szybszych decyzji i skuteczniejszych interwencji.

castel fusano

Drony będą patrolować i zbierać informacje nawet w nocy, podczas gdy czujniki audio-wideo będą w stanie automatycznie wykryć krytyczne zdarzenia, takie jak zgromadzenia, strzały, czy wezwania pomocy. Optyczne systemy odczytu tablic rejestracyjnych będą rozpoznawać nieuprawnione pojazdy. W tym samym czasie, systemy przeciwpożarowe będą w stanie wykryć nawet bardzo małe ogniska w odległości do 15 km, a do koordynowania interwencji zostaną wykorzystane sieci komunikacyjne, w tym technologie wąskopasmowe (TETRA) i szerokopasmowe (LTE i 5G).

Monitorowanie parku z przestrzeni kosmicznej

Bezpieczeństwo będzie dodatkowo wspierane z kosmosu, dzięki satelitom obserwacji Ziemi Copernicus i PRISMA oraz satelicie telekomunikacyjnym Athena Fidus. Obiekty te będą monitorować lasy na tym obszarze, wykrywać nielegalne działania i zapewniać rezerwową łączność w przypadku problemów z siecią naziemną. Zainteresowanym tematem proponujemy nasz materiał „Unia Europejska chce zbudować kosmiczną fabrykę”.

Virginia Raggi, burmistrz Rzymu, powiedziała, że „sosnowy las Castel Fusano to wspaniały obszar przyrodniczy o ogromnym potencjale. Niestety, często grozi mu podpalenie, znajdują się tam też nielegalne obozowiska i wysypiska śmieci. Dzięki temu nowemu systemowi nadzoru, będziemy w stanie lepiej monitorować te krytyczne problemy i interweniować szybciej, gdy zajdzie taka potrzeba. Chcemy uczynić park miejscem bezpiecznym i dostępnym dla wszystkich”.

Źródło: Leonardo