klimat

Nowe technologie, a walka ze zmianami klimatycznymi

„Nowy cyfrowy zielony ład” to raport, który skupia się na roli cyfryzacji i nowych technologii w walce ze skutkami negatywnych zmian klimatycznych. Dokument został przygotowany przez centrum analityczne Polityka Insight we współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji i wskazuje co już zostało zrobione, a także co zarówno branża ICT, jak i politycy polscy oraz unijni mogą i powinni zrobić.

W raporcie (dostępnym w tym miejscu) możemy przeczytać między innymi, że planując politykę klimatyczną rządy państw muszą mocniej angażować sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych, a pieniądze na innowacje powinny ułatwiać redukcję emisji. Inwestycje w zieloną i cyfrową transformację powinny być wspierane ze środków UE oraz w ramach krajowego planu odbudowy, a rynek zamówień publicznych promować rozwiązania cyfrowe i korzystne dla klimatu.

Konkretne działania branży teleinformatycznej

Według autorów dokumentu sektor ICT w Polsce nie jest jednym z największych źródeł emisji, rozwiązania technologiczne pomagające osiągnąć neutralność są dostępne, a branża rozumie konieczność walki ze zmianami klimatu i wiele robi w tym kierunku. Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji skomentował to następująco: „Poprawa efektywności energetycznej powinna stać się priorytetem. Sektor ICT już podjął działania przeciw niekorzystnym zmianom klimatu. Ich przykłady znajdują się w raporcie, choćby w zakresie efektywności energetycznej sieci i centrów danych, szerszego wykorzystania OZE oraz jasne zobowiązania firm dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej„. My poruszaliśmy ten temat w artykule „Wpływ nowoczesnych technologii i 5G na środowisko“.

W raporcie można też przeczytać, że w zmieniającym się klimacie potencjał sektora ICT nie ogranicza się do redukcji własnych narzędzi. Narzędzia cyfrowe mogą pomóc obywatelom, ale także służbom i całym gałęziom gospodarki dostosować się do nowych warunków i przewidzieć długofalowe ryzyka dla określonych obszarów. W przemyśle technologie cyfrowe i informacyjne mogą poprawić efektywność procesów produkcyjnych, lepiej wykorzystać odnawialne źródła energii, wreszcie wpłynąć na samych konsumentów, ułatwiając im podejmowanie dobrych decyzji i redukować szkodliwe zachowania. Chcącym pogłębić temat polecamy nasz artykuł „Nie pytaj co energetyka może zrobić dla 5G, ale co 5G może zrobić dla branży energetycznej„.

nowe technologie zmiany klimatu

Kluczowa rola administracji publicznej

Bardzo ważny według autorów jest recykling, ze szczególnym uwzględnieniem go już na etapie produkcji. Firmy z branży ICT powinny brać pod uwagę wykorzystanie sprzętu naprawionego i pochodzącego z odzysku, powinny angażować się w zbieranie elektrośmieci i stosować przyjazne środowisku opakowania. Z drugiej jednak strony, warto wprowadzić regulacje zapewniające pełną cyfryzację kontaktów, zarówno z klientami jak i innymi przedsiębiorcami oraz administracją publiczną.

Do rządów należy też zapewnienie odpowiednich warunków dla powszechnej dostępności cyfrowych narzędzi, a to wymaga stworzenia przyjaznego otoczenia prawnego i regulacyjnego. Administracja publiczna powinna się też angażować w walkę z dezinformacją oraz informować obywateli swoich państw o potencjale nowych technologii. O dyskusji na temat walki z „fake newsami” pisaliśmy w tym materiale.

Źródło: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji