System SI2PEM / Źródło: Instytut Łączności/Linkedin

ITU rekomenduje system SI2PEM

W maju 2022 roku Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny opublikował zaktualizowane zalecenia zawierające wskazówki i rekomendacje dotyczące monitorowania pól elektromagnetycznych. Jako jeden ze wzorów do naśladowania pojawił się w nich system SI2PEM.

ITU (International Telecommunication Union) to jedna z wyspecjalizowanych agencji ONZ, która zajmuje się pracami w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Warto o niej wspomnieć również dlatego, że istnieje już od 1865 roku. To sprawia, że jest pierwszą tego typu organizacją międzynarodową. Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego od 1921 roku.

Zalecenie ITU-T K.83 zawiera wskazówki i rekomendacje dotyczące monitorowania pól elektromagnetycznych w wybranych obszarach, będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Celem tego zalecenia (pełna treść rekomendacji znajduje się w tym miejscu) jest zapewnienie ogółowi społeczeństwa jasnych i łatwo dostępnych danych dotyczących PEM w postaci wyników pomiarów ciągłych.

Wśród wielu przydatnych informacji, w załączniku do zalecenia autorzy prezentują także przykłady istniejących rozwiązań dostępnych w internecie dla każdego obywatela – z wynikami pomiarów i monitoringu PEM. W ostatnim wydaniu zalecenia K.83 znalazło się również miejsce dla systemu SI2PEM. Dokument zawiera odnośniki do witryny SI2PEM oraz przykładowe widoki ekranu.

Co to jest system SI2PEM?

SI2PEM Mapa /Źródło: https://si2pem.gov.pl/
System SI2PEM – mapa / Źródło: https://si2pem.gov.pl/

SI2PEM (czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Pole ElektroMagnetyczne) dostępny jest pod adresem si2pem.gov.pl. Na interaktywnej mapie Polski można sprawdzić wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Według twórców strony ma być ona przydatna dla wszystkich zainteresowanych – nie tylko obywateli, ale także zarządzających instalacjami oraz pracowników organów ochrony środowiska.

Głównym elementem SI2PEM jest rozbudowana baza danych o instalacjach radiowych i wynikach pomiarów pól elektromagnetycznych. W tej bazie znalazły się informacje o pomiarach PEM prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz dane z rejestrów instalacji i pozwoleń radiowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Trafiły do niej też informacje od operatorów telekomunikacyjnych na temat istniejących stacji oraz przeprowadzanych na zlecenie operatorów pomiarów PEM.

Na naszym blogu wielokrotnie poruszaliśmy ten temat. Więcej o systemie można się dowiedzieć np. w tekście „Rusza system SI2PEM – od dzisiaj sprawdzisz poziom PEM w dowolnym miejscu w Polsce”.

Źródło: gov.plInstytut Łączności/Linkedin