Podpalony maszt / Źródło: krosno24.pl

PIIT apeluje o działania wobec aktów sabotażu przeciwko infrastrukturze telekomunikacyjnej – po raz kolejny

Od lat jesteśmy świadkami kolejnych fal agresji skierowanej przeciwko infrastrukturze telekomunikacyjnej. Trzy lata temu, po wybuchu pandemii, seria podpaleń masztów w Polsce i całej Europie dobitnie pokazały, jak wiele złego może przynieść obojętność na szerzącą się dezinformację. W 2023 roku, ponad rok po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, nikt już chyba nie ma wątpliwości, że fake newsy o 5G i szkodliwym wpływie pola elektromagnetycznego w dużej mierze rozprzestrzeniają te same grupy, które wcześniej udostępniały nieprawdziwe treści na temat szczepionek, a teraz wojny w Ukrainie. 

Pod koniec marca ponownie mieliśmy do czynienia z bezprawnymi atakami na infrastrukturę zapewniającą milionom Polaków codzienny kontakt oraz poczucie bezpieczeństwa, a także stanowiącą podstawę rozwoju kraju. Na przestrzeni niewiele ponad tygodnia byliśmy świadkami zaplanowanej i relacjonowanej na Facebooku akcji demontażu elementów stacji bazowej, a dzisiaj dowiedzieliśmy się o podpaleniu budowanego masztu telekomunikacyjnego w Krośnie. Każdy tego rodzaju bezprawny czyn może spowodować, że bez kontaktu oraz, co najważniejsze, bez dostępu do systemów ratunkowych, pozostanie wielu okolicznych mieszkańców. 

Potrzeba zdecydowanych działań 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ponownie apeluje do Rządu oraz organów ścigania o zdecydowane działania w związku z kryminalną działalnością zakłócającą funkcjonowanie sieci, od których zależy życie i zdrowie obywateli, a także funkcjonowanie Państwa. Po raz kolejny zwraca też uwagę na pilną potrzebę wprowadzenia zmian w kodeksie karnym, które zaostrzyłyby wysokość kar za ten czyn. Przypominamy przy okazji, że w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą i coraz bardziej oczywistych zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji, atak na infrastrukturę o krytycznym znaczeniu, do której można zaliczyć instalacje telekomunikacyjne, ogranicza bezpieczeństwo Polaków. O tym jakie jest to ważne pisaliśmy na naszym blogu na przykład w tekście „Łączność w dobie kryzysu – jaka jest jej rola i czy grozi nam utrata dostępu do sieci telekomunikacyjnych”. 

Podpalony maszt / Źródło: krosno24.pl
Podpalony maszt / Źródło: krosno24.pl

Zamach na urządzenia infrastruktury jest niedopuszczalny i skrajnie nieodpowiedzialny oraz zagrożony karą do 8 lat więzienia – nie wspominając o odpowiedzialności cywilnej związanej z negatywnymi następstwami, które może wywołać. We wrześniu 2022 r. został skazany na pobyt w więzieniu mężczyzna, który podpalił punkt szczepień w Zamościu, a wcześniej był odpowiedzialny za zniszczenie dwóch wież telefonii komórkowej. Mężczyzna był oskarżony nie tylko o podłożenie ognia i spowodowanie dużych strat materialnych, ale też o działanie o charakterze terrorystycznym, jako dokonane „w celu zastraszenia wielu osób”. 

Do właścicieli platform społecznościowych oraz mediów Izba apeluje z kolei o wsparcie w edukacji oraz podjęcie stanowczych kroków przeciwko stronom internetowym i autorom szerzącym dezinformację oraz nawołującym – bezpośrednio lub pośrednio – do niszczenia infrastruktury sieci ruchomych. Nie tak dawno, w związku z narastającymi zagrożeniami, premierzy Ukrainy, Mołdawii, Czech, Słowacji, Estonii, Łotwy i Litwy oraz Polski zaapelowali do czołowych światowych firm technologicznych o walkę z dezinformacją na ich platformach społecznościowych, podsycaną przez rządy wrogich mocarstw. Zaistniała sytuacja najdobitniej pokazuje, jak ważne jest podjęcie zdecydowanych działań w tym zakresie.  

Duże znaczenie mediów, w szczególności lokalnych 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji chce też zwrócić uwagą na znaczącą rolę, jaką we wspólnym procesie cyfryzacji Polski odgrywają media, w tym w szczególności media lokalne. Ich odpowiedzialne podejście do relacjonowania inwestycji realizowanych przez operatorów telekomunikacyjnych wpływa na uspokajanie nastrojów społecznych. Z kolei sensacyjny ton kreowanego przekazu może te nastroje tylko podgrzewać. 

PIIT apeluje do Rządu, organów ścigania, firm z branży Big Tech oraz mediów, w tym lokalnych, o potraktowanie tego problemu, tak jak na to zasługuje, czyli z pełną powagą i odpowiedzialnością. Jednocześnie zachęca wszystkich do czerpania wiedzy ze sprawdzonych źródeł oraz weryfikowania udostępnianych treści, zarówno przez użytkowników, jak i właścicieli popularnych platform. 

W związku z licznymi fake newsami dotyczącymi oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko, Izba przygotowała ulotkę, z której jasno wynika, że zarzuty o brak nadzoru nad masztami telekomunikacyjnymi są zupełnie nieprawdziwe. Pisaliśmy o tym na naszym blogu w tekście „Stacje bazowe – bezpieczne i pod kontrolą”.