stacja bazowa

Stacje bazowe – bezpieczne i pod kontrolą

Stacje bazowe telefonii komórkowej wciąż wzbudzają kontrowersje wśród lokalnych społeczności, co w niektórych przypadkach wiąże się wręcz z protestami przeciwko nowym inwestycjom. Pojawiają się też zarzuty, że maszty telefonii komórkowej są niebezpieczne i poza kontrolą. A jak to wygląda w rzeczywistości?

Telefonia komórkowa to bardzo ważny element współczesnego świata. Mimo to wokół stacji bazowych, niezbędnych przecież do funkcjonowania nowoczesnej telekomunikacji, wciąż pełno niezrozumienia, a czasami zwykłej dezinformacji. Bez nich nie byłoby przecież mowy o internecie bezprzewodowym, z którego tak chętnie korzysta – według licznych badań – coraz więcej Polaków. Nie byłoby też rozmów głosowych, bez których naprawdę trudno wyobrazić sobie dzisiaj życie, a których brak może prowadzić do różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji.

Czy stacje bazowe są kontrolowane?

W Polsce nadal mamy regiony z utrudnionym dostępem do internetu i problemami z zasięgiem. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, w odpowiedzi na liczne zapytania między innymi o kontrolę takich inwestycji, przygotowała praktyczny materiał: „Stacje Bazowe – Bezpieczne i Pod Kontrolą. 10 Kluczowych Faktów”.  Znajdują się w nim informacje, które pozwolą lepiej zrozumieć procesy powiązane z inwestycjami takimi jak budowa masztów telefonii komórkowej i innych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

W materiale możemy przeczytać między innymi, że każda stacja bazowa podlega obowiązkowym pomiarom pola elektromagnetycznego przed komercyjnym uruchomieniem, realizowanym poprzez akredytowane laboratoria, i musi bezwzględnie spełniać obowiązujące w Polsce normy PEM, natomiast wyniki pomiarów są przekazywane do kilku organów, a także do ogólnodostępnej bazy SI2PEM.gov.pl. O jej uruchomieniu pisaliśmy m.in. w tekście „Rusza system SI2PEM – od dzisiaj sprawdzisz poziom PEM w dowolnym miejscu w Polsce”.

Mobilne stacje bazowe / Źródło: T-Mobile
Mobilna stacje bazowe na granicy z Ukrainą / Źródło: T-Mobile

Dodatkowo każda stacja bazowa jest obowiązkowo zgłoszana do instytucji zajmujących się ochroną środowiska, dzięki czemu GIOŚ prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych, a każdy samorząd może zwrócić się (na przykład na wniosek mieszkańców) do WIOŚ o przeprowadzenie dodatkowej kontroli.

Stacje bazowe w Polsce są bezpieczne

Dotychczasowe wyniki jednoznacznie wskazują na dotrzymywanie przez operatorów limitów. Co więcej, właściwie nie ma przypadków przekroczenia nawet jednej dziesiątej obowiązującej w Polsce normy!

Informacje na temat postępowań o wydanie decyzji lokalizacyjnej i pozwolenie na budowę są zawsze publikowane przez właściwie organy administracji na ich stronach BIP. Samorządy informują o tym również w zwyczajowo przyjęty na danym obszarze sposób.

Więcej informacji znajduje się w ulotce „Stacje Bazowe – Bezpieczne i Pod Kontrolą. 10 Kluczowych Faktów”. Jasno wynika z niej, że zarzuty o brak nadzoru nad masztami telekomunikacyjnymi są zupełnie nieprawdziwe. Natomiast o tym, jak ważna jest tego typu infrastruktura, można przeczytać na na przykład w tekście „Ostatnia stacja bazowa w Mariupolu”, który niedawno opublikowaliśmy na naszym blogu.

Źródło: Baza wiedzy o PEM