komisja europejska

Roaming w UE na dłużej

Komisja Europejska chce przedłużyć obowiązujące przepisy dotyczące roamingu w UE na kolejne 10 lat. Wygląda na to, że ich zakres będzie również w małym stopniu rozszerzony. Korzystający z roamingu w UE mają mieć zagwarantowaną taką samą jakość usług telekomunikacyjnych, jak u siebie w kraju.

Nowe rozporządzenie, zaproponowane dziś przez Komisję Europejską, ma sprawić, żeby w dalszym ciągu podróżujący po Europie obywatele UE nie musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z roamingiem. Obowiązujące do tej pory przepisy, wygasające 30 czerwca 2022 roku, mają zostać przedłużone na kolejne 10 lat.

Europejczycy chętnie korzystają z roamingu w UE

Według badania Eurobarometr, w ciągu ostatnich dwóch lat połowa obywateli Unii Europejskiej posiadających telefon, podróżowała do innego kraju UE. Od 15 czerwca 2017 roku, czyli od momentu wejścia w życie obecnego rozporządzenia, prawie 170 milionów obywateli UE może rozmawiać i korzystać z internetu w roamingu bez dodatkowych opłat podczas podroży po jednolitym, europejskim rynku. Siedemnaście razy więcej korzystali Europejczycy z transmisji danych w roamingu latem 2019 roku w porównaniu do lata 2016 roku, zanim zniesiono opłaty roamingowe. Szybki wzrost ruchu w roamingu pokazuje, że zniesienie opłat w 27 państwach członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinie i Norwegii było dla podróżujących korzystne.

Roaming w UE – zmiany na lepsze

Nie wszystko odbywało się w sposób idealny. 33% osób badanych przez Eurobarometr, które podróżowały poza granice swojego kraju, narzekało na niższą prędkość internetu w roamingu. 28% podróżnych zauważyło, że standard sieci był niższy – na przykład 3G zamiast 4G. Nowe przepisy mają zapewnić konsumentom taką samą jakość usług w roamingu w UE, jaką mają w domu. Użytkownicy 4G mają mieć zagwarantowane 4G, a korzystający z usług telekomunikacyjnych w najnowszej technologii 5G (niedawno pisaliśmy, że już 34% nowych smartfonów sprzedawanych na świecie to urządzenia najnowszej generacji) mają mieć dostęp do sieci 5G – tam gdzie to oczywiście jest możliwe. A w wielu krajach Unii Europejskiej sieć 5G już w takiej czy innej formie działa, o czym pisaliśmy w tej informacji.

Proponowane rozporządzenie ma też zapewnić klientom korzystającym z roamingu łatwy i bezpłatny dostęp do służb ratunkowych oraz korzystanie z lokalizacji osoby wykonującej połączenie. Podróżni mają być też powiadomieni o sposobach kontaktu ze służbami w danym kraju UE, w tym o ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych. Korzystający z roamingu mają być również poinformowani na temat dodatkowych kosztów, związanych z łączeniem się z różnymi niestandardowymi numerami.

Według nowych przepisów, roaming w UE bez dodatkowych opłat i większe korzyści dla klientów, nie powinny obciążać dodatkowo operatorów telekomunikacyjnych. Rozporządzenie przewiduje dalsze obniżki hurtowych cen roamingu, a pułapy cenowe między operatorami ustala na poziomie, który umożliwia operatorom odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu. Poziom ten ma, według Komisji Europejskiej, gwarantować jednocześnie zachęty do inwestowania w sieci i zapobiega zakłóceniom konkurencji krajowej na rynkach odwiedzanych krajów.

Źródło: Komisja Europejska