antena

SI2PEM wystartuje 20 lipca

Wszystko wskazuje na to, że w wakacje będziemy mogli już samodzielnie sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego wytwarzanego m.in. przez stacje bazowe w okolicy. Minister Cyfryzacji podpisał komunikat w sprawie systemu SI2PEM.

System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (w skrócie SI2PEM) to projekt realizowany przez Instytut Łączności-PIB we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. System powstał, aby zapewnić sprawny, powszechny i darmowy dostęp do wiarygodnych danych dotyczących pola elektromagnetycznego (PEM). W ten sposób będzie można w jasny i przystępny sposób zweryfikować, czy poziomy dopuszczalne PEM w środowisku nie są przekroczone. Pomysł na budowę SI2PEM i stworzenie systemu kompleksowego zbierania danych o polu elektromagnetycznym narodził się w 2017 roku.

Jak SI2PEM będzie działał?

System informatyczny SI2PEM będzie gromadził i prezentował, w jednolitej i uporządkowanej formie, wyniki pomiarów PEM prowadzonych przez akredytowane laboratoria. Dzięki obliczeniom rozkładów pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych, porównanych z pomiarami wykonanymi w terenie, będzie można sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w dowolnym miejscu w Polsce z dokładnością do pojedynczych metrów. O tym jak ważne jest badanie poziomu PEM pisaliśmy na przykład w tekście „Powstanie standard testowania pola elektromagnetycznego”.

antena

System SI2PEM będzie dostępny dla każdego. Wszyscy zainteresowani rozkładem PEM w swoim otoczeniu będą mogli precyzyjnie sprawdzić wartości natężenia pola elektromagnetycznego. Również zarządzający instalacjami, w tym operatorzy telefonii komórkowej, będą w stanie efektywniej planować budowę sieci. Już na etapie projektowania będą mogli uniknąć potencjalnego przekroczenia obowiązujących wartości dopuszczalnych.

Jak używać SI2PEM?

Korzystanie z systemu SI2PEM ma być proste w użyciu. Dostęp będzie miał każdy użytkownik internetu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Nie będzie wymagane wykupienie ani posiadanie jakiejkolwiek licencji dostępu. Na mapie Polski, dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, będziemy mogli sprawdzić:

  • podstawowe informacje o instalacjach wytwarzających PEM (m.in. stacjach bazowych) pochodzące z rejestrów UKE,
  • wyniki pomiarów PEM wykonywanych przez akredytowane laboratoria w otoczeniu źródeł PEM, m.in. takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej,
  • wyniki pomiarów PEM prowadzonych przez GIOŚ w ramach monitorowania środowiska,
  • wyniki obliczeń ciągłych rozkładów PEM o częstotliwościach radiowych na terenie całego kraju.

O systemie SI2PEM pisaliśmy już parokrotnie na naszym blogu, więcej na ten temat można przeczytać m.in. w artykule „SI2PEM – co to za system i dlaczego jest tak ważny w kontekście pomiarów PEM?

Źródło: gov.pl