transport

Zasięg 5G na kluczowych europejskich szlakach transportowych

Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i Rady doszli do porozumienia w sprawie zmian w instrumencie finansowym „Łącząc Europę”. Dzięki temu mają znaleźć się nowe fundusze na projekty transportowe, cyfrowe i energetyczne na lata 2021-2027. Oznaczać to będzie między innymi zapewnienie zasięgu sieci 5G na ważnych szlakach transportowych w Europie.

W 2030 roku zasięg 5G na wszystkich ważnych szlakach transportowych

Wstępne porozumienie między Parlamentem i Radą określa ramy wykorzystania środków na „Łącząc Europę” (CEF) w latach 2021–2027. Oprócz finansowania rożnych projektów transportowych, energetycznych i cyfrowych, program ma umożliwić ukończenie na czas do 2030 roku ważnych projektów transeuropejskich. Mówi się między innymi o Rail Baltica (czyli linii kolejowej łączącej Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki), infrastrukturze ładowania paliw alternatywnych czy wprowadzeniu zasięgu 5G na ważnych szlakach transportowych. Na naszym blogu obszernie opisywaliśmy wpływ nowych technologii na transport, na przykład w artykule „Autonomiczny transport. Dlaczego nie jest możliwy bez kolejnych generacji sieci komórkowych?

Instrument finansowy CEF dysponuje całkowitym budżetem w wysokości około 30 mld euro. Będzie finansował projekty modernizacji infrastruktury transportowej oraz transgranicznej, ważne dla całej Unii Europejskiej. Około 10 miliardów euro przydzielonych na transgraniczne projekty transportowe będzie pochodzić z Funduszu Spójności i pomoże krajom UE w uzupełnieniu brakujących połączeń transportowych. 1,4 mld euro zostanie bezpośrednio przeznaczone na przyspieszoną realizację wybranych przez Komisję Europejską głównych, brakujących, transgranicznych projektów kolejowych.

pociąg

Zasięg 5G ma pomóc w transformacji sektora transportowego

W sektorze cyfrowym fundusz „Łącząc Europę” będzie wspierał rozwój bezpiecznych i chronionych sieci cyfrowych o bardzo dużej przepustowości, systemów opartych na technologii 5G, a także cyfryzacji sieci transportowych i energetycznych.

Sprawozdawca w Komisji Transportu i Turystyki Marian-Jean Marinescu wyraził zadowolenie się, że „zapewniliśmy przyszłe fundusze na modernizację i rozbudowę projektów infrastrukturalnych w Europie. Nowoczesne i wydajne połączenia przyniosą korzyści wszystkim Europejczykom, przyczynią się do wzrostu gospodarczego i stworzą miejsca pracy w całej UE. Większe inwestycje pomogą również sektorowi transportowemu sprostać wielu wyzwaniom związanym z dekarbonizacją, przed którymi stanie w najbliższej przyszłości”.

Współsprawozdawca z tej samej Komisji Dominique Riquet dodał, że „to narzędzie finansowania jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Musimy rozwijać dalsze i szybsze projekty transportowe, aby stymulować wzrost, być bardziej konkurencyjnymi i wzmocnić spójność w całej Europie. Osiągnięcie Zielonego Ładu nie będzie możliwe, jeśli nie zmodernizujemy naszej infrastruktury na potrzeby transformacji cyfrowej i środowiskowej. CEF jest koniecznością, aby Europa mogła osiągnąć te cele”. Zainteresowanym podobną tematyką polecamy artykuł na naszym blogu „Wpływ nowoczesnych technologii i 5G na środowisko”.

Z kolei sprawozdawczyni z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Henna Virkkunen podkreśliła, że „program finansuje kluczowe projekty w zakresie połączeń transgranicznych i energii odnawialnej między państwami członkowskimi. Pozwoli Europie na dokonanie skoku w kierunku gospodarki cyfrowej i neutralnej dla klimatu. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności w przyszłości”.

Źródło: Parlament Europejski