Zdrowie

Pole elektromagnetyczne a kobiety w ciąży: co warto wiedzieć?

W obliczu stale rosnącej ekspozycji na pola elektromagnetyczne, istotne staje się pytanie o bezpieczeństwo szczególnie wrażliwych grup populacyjnych, takich jak kobiety w ciąży. Chociaż istniejące badania generalnie potwierdzają bezpieczeństwo pola elektromagnetycznego (PEM), naturalne jest, że kobiety w ciąży szukają dodatkowych sposobów ochrony swoich jeszcze nieurodzonych dzieci. Położna dr Anna Kotlińska podjęła już na naszym blogu temat urządzeń emitujących PEM i ich wpływu na ciążę. W tym wpisie przedstawimy aktualne regulacje prawne dotyczące tej kwestii.

Co na to przepisy?

Przepisy określające maksymalne dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych są w Polsce ściśle regulowane. Ich przestrzeganie jest monitorowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki Systemowi Informacyjnemu o Instalacjach Wytwarzających PEM, każdy ma możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu natężenia pola elektromagnetycznego. Co interesujące, krajowe przepisy nie zawierają specyficznych wytycznych dla kobiet w ciąży.

Z kolei zalecenia z 2020 roku wydane przez International Committee on Nonionising Radiation Protection (ICNIRP) adresują kwestię ekspozycji zawodowej PEM w odniesieniu do kobiet w ciąży. Według autorów, nie ma przekonujących dowodów na to, że zawodowa ekspozycja na PEM podczas ciąży przynosi negatywne skutki zdrowotne dla płodu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednak, ICNIRP rekomenduje stosowanie dla pracujących kobiet w ciąży tych samych limitów ekspozycji na PEM, które obowiązują ogół społeczeństwa. Prof. Andrzej Krawczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, zauważa, że wytyczne nie wskazują na potrzebę wprowadzania bardziej rygorystycznych limitów ekspozycji dla ciężarnych niż dla reszty społeczeństwa.

Zdrowy rozsądek

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, kiedy kobieta w ciąży znajduje się w pracy, przepisy pozwalają na kontynuowanie stosowania istniejących wytycznych zawodowych, które mogą być wyższe niż te przeznaczone dla ogółu społeczeństwa. Mimo to jako środek ostrożności, może być wskazane stosowanie ogólnie przyjętych wytycznych publicznych dla kobiet w ciąży również w środowisku pracy, co sugeruje prof. Krawczyk.

Zachęcamy do przeczytania pełnego artykułu autorstwa prof. Andrzeja Krawczyka na stronie elektrofakty.pl.