edukacja

Edukacja na temat nowych technologii

Czy edukacja jest w stanie przełamać opór społeczny wobec nowych technologii? Co zrobić, żeby fake newsy przestały być źródłem informacji na temat promieniowania elektromagnetycznego?

Raport „Nastawienie Polaków do pola elektromagnetycznego oraz nowych technologii” pokazał, że duża część obywateli naszego kraju nie wie nic na temat promieniowania elektromagnetycznego. Jednocześnie Ci sami ludzie obawiają się technologii 5G i uważają, że będzie mieć ona negatywny wpływ na ich zdrowie i życie. Z wniosków badań przeprowadzonych przez Kantar Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, wynika, że odpowiedzią na ten problem może być skoordynowana edukacja.

Edukacja nie stoi na straconej pozycji

Wbrew pozorom nie brakuje przykładów na to, że odpowiednia akcja edukacyjna i dostarczenie rzetelnej wiedzy potrafią zmienić nastawienie do nowych technologii. Na naszym blogu opisywaliśmy to na przykład w tekście „Nic już nie stoi na przeszkodzie 5G w Brukseli”.

Dla wielu Polaków głównym źródłem informacji na temat PEM są fake newsy dystrybuowane za pośrednictwem niewiarygodnych stron internetowych i mediów społecznościowych. Jest to o tyle dziwne, że 62% samych badanych uważa, że naukowcy i literatura naukowa są najbardziej wiarygodnymi źródłami informacji na ten temat. Około 60% wierzy ekspertom instytucji z branży sieci elektromagnetycznych, a 56% ufa prasie specjalistycznej.

Warto jednak zauważyć, że w innych przypadkach niż PEM i 5G, źródła naukowe cieszą się zazwyczaj znacznie większą wiarygodnością – wierzy im około 80% ankietowanych. Widać tutaj wyraźnie jaki wpływ na społeczeństwo w temacie nowych technologii mają fake newsy i zorganizowane akcje dezinformacyjne. Z tego też powodu rekordowo niskim zaufaniem cieszą się operatorzy telefonii komórkowej. W temacie pól elektromagnetycznych wierzy im zaledwie 30% badanych Polaków.

Tylko skoordynowana edukacja pomoże zwalczyć fake newsy

We wnioskach badania możemy przeczytać, że należy stworzyć systemowy model edukacji na temat PEM i nowoczesnych technologii. W budowanie takiego systemu powinny się wspólnie zaangażować wszystkie strony społeczne. Od rządu, poprzez samorządy, środowiska naukowe, organizacje pozarządowe, aż po biznes.

edukacja

Zmiany w tym zakresie powinny być błyskawiczne i głębokie. Z raportu wynika, że edukacja o nowych technologiach powinna zostać dołączona do podstawy programowej w szkołach. Autorzy nie zapominają też o seniorach. Do nich też powinny jak najszybciej być skierowane odpowiednie kampanie informacyjne.

Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, powiedział, że „jako Izba i przedstawiciele całej branży podkreślamy, iż kluczowa jest otwartość na współpracę wszystkich środowisk zainteresowanych zwiększeniem poziomu ogólnospołecznej wiedzy nt. nowych technologii. PIIT deklaruje gotowość do aktywnego zaangażowania się w stworzenie i wdrożenie systemowego modelu edukacji społecznej o polu elektromagnetycznym i nowych technologiach”.

Na naszej stronie często zajmujemy się  tematyką nastawienia społeczeństwa do nowych technologii i edukacji. Polecamy lekturę m.in. tekstu „Polacy nie boją się 5G (ale niewiele wiedzą na ten temat)”.

Źródło: Raport „Nastawienie Polaków do pola elektromagnetycznego oraz nowych technologii”