5G

Polacy nie boją się 5G (ale niewiele wiedzą na ten temat)

Raport „5G w ujęciu społecznym” rozprawia się z popularnym w Polsce mitem, że ludzie bardzo obawiają się rozwoju technologii nowej generacji. Badanie przeprowadzone przez infuture.institute pokazuje jednak, że to nie obawy są głównym problemem rozwoju 5G, ale brak rzetelnej wiedzy na ten temat.

Technologia piątej generacji to tylko kolejny etap rozwoju mobilnego przesyłu danych, uważany natomiast za rewolucyjny z powodu zmian jakie możne przynieść wielu obszarom ludzkiego życia. Powszechnie uważa się, że 5G może mieć duży wpływ na sposób, w jaki funkcjonować będą nowoczesne społeczeństwa. Analitycy tworząc raport „5G w ujęciu społecznym” (pełen raport znajduje się w tym miejscu) postanowili wyodrębnić sześć obszarów, w których technologia mobilna najnowszej generacji odciśnie najmocniej swoje piętno. Będą to edukacja, przemysł, medycyna, rozrywka, relacje oraz ogólnie pojęte życie w mieście.

Technologia 5G w edukacji, przemyśle i rozrywce

Sieć 5G może mieć pozytywny wpływ na zaangażowanie uczniów w naukę, poprzez wykorzystanie bardziej wciągających, interaktywnych treści. Według badania, co trzeci Polak uważa, że wykorzystanie technologii piątej generacji w edukacji nie niesie ze sobą żadnego ryzyka, lub zalety przeważają nad wadami takiego rozwiązania. Jednocześnie prawie 80% uważa, że po stworzeniu odpowiedniej infrastruktury dopasowanej do poszczególnych gałęzi gospodarki, sieć 5G będzie miała duży wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju – o czym można przeczytać w artykule „5G jako rewolucja przemysłowa.”

Polacy nie boją się 5G

Technologia nowej generacji wpłynie bardzo istotnie na sektor rozrywki. W nowej rzeczywistości znacząco przyspieszy przesył danych, co wpłynie na zwiększenie realizmu w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR i AR). 27% badanych Polaków uważa, że to właśnie obszar rozrywki będzie podlegał największym zmianom dzięki wdrożeniom sieci 5G. Rozwój technologii haptycznej (mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibracji i ruchów) za sprawą 5G przyczyni się do zacierania granic pomiędzy światem wirtualnym a realnym. Z raportu wynika, że większość Polaków żywi pewne obawy wobec tego kierunku rozwoju – co piąty badany uważa te zmiany za korzystne ale co trzeci ocenia je jako ryzykowne.

Obawy związane z 5G w medycynie oraz brak wiedzy na temat wpływu na rozwój miasta

Rozwój 5G w medycynie nie jest oceniany jednoznacznie. 30% respondentów uważa, że zabiegi na odległość przyniosą wiele korzyści, z drugiej jednak strony tyle samo badanych obawia się ryzyka związanego z takim rozwiązaniem. Zainteresowanym pogłębieniem tematu proponujemy zapoznanie się z naszym artykułem „Jak 5G, a później 6G może zmienić służbę zdrowia?„. Polacy nie uważają też, żeby technologia 5G miała jakikolwiek wpływ na życie w mieście – tylko 13% ludzi zdaje sobie sprawę jak nowa generacja przesyłu danych zmieni życie w dużych ośrodkach miejskich. A zmieni mocno, o czym można przeczytać u nas na stronie – „Smart City 2020 – najinteligentniejsze miasta w Polsce i na świecie.”

Aż 84% ludzi biorących udział w badaniu zna pojęcie 5G. Co może zaskakiwać, to najmłodsi respondenci częściej wskazywali błędne odpowiedzi, lub kompletnie nie wiedzieli nic o nowej technologii (aż 24% badanych). Generalnie większość Polaków przyznawała w badaniu, że duży szum medialny, oraz fakt, że nie można jeszcze zobaczyć na własne oczy konkretnych wdrożeń, mocno utrudnia im zrozumienie czym jest 5G. Dlatego więcej na ten temat można się dowiedzieć na przykład na naszej stronie – „5 faktów na temat technologii 5G.”

Źrodło: infuture.institute