BTS

Prezes UKE: Aukcja 5G jednak później

Na nowe częstotliwości 5G będziemy musieli jeszcze poczekać. Na blogu Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezes Jacek Oko wyjaśnia, dlaczego nie zamierza się spieszyć z ogłoszeniem nowej aukcji.

Pandemia zmieniła myślenie o 5G

W pierwszej notce na nowym blogu UKE zatytułowanej „Aukcja 5G jest elementem większego planu“ prezes Oko tłumaczy, że warunki poprzedniej, odwołanej aukcji nie przystają do nowej, pandemicznej rzeczywistości. Uważa, że miniony rok pokazał nam jak ważne będą usługi telekomunikacyjne w przyszłości, a to spowodowało, że na aukcje 5G należy patrzeć „nie jak na oddzielny byt, ale jeden z puzzli większej całości, która finalnie układa się w obraz przyszłości naszego kraju“. O tym „Jak Smart Cities mogą zaradzić przyszłym epidemiom“ można przeczytać też w naszym artykule.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na swoim blogu pisze też, że częstotliwości 3600 MHz nie są jedynymi, które będą potrzebne do budowania sieci 5G, zastanawia się też czy zasadnym nie jest „stworzenie jednej sieci w paśmie 700 MHz, która na zasadach hurtowych udostępniałaby swoją pojemność wszystkim zainteresowanym, gwarantując prawdziwie ogólnokrajowe pokrycie“. Jacek Oko wspomina też, że nie ma w kraju jednej instytucji, która byłaby w stanie samodzielnie zagospodarować tak wielki temat i sprawa wymaga dyskusji i współpracy wielu podmiotów. Zaznaczył jednak, że na wiele pytań już ma odpowiedzi i w najbliższym czasie opinia publiczna będzie miała okazję się z nimi zapoznać.

Prezes UKE Jacek Oko / źródło: blog Urzędu Komunikacji Elektroniczej

Zrównoważony rozwój kraju, a pokrycie siecią 5G

Z wpisu dowiadujemy się też, że nastąpi fundamentalna zmiana w „obszarze zobowiązań pokryciowych“. Prezes zaznacza, że częstotliwości są dobrem rzadkim, a jego obowiązkiem jest prawidłowe ich rozdystrybuowanie w taki sposób, żeby dobrodziejstwem technologii 5G mogły się cieszyć również mniej rozwinięte części Polski, nie tylko wielkie miasta. 5G ma być szansą na zrównoważony rozwój całego kraju. Jednocześnie uspokaja inwestorów, że nie będzie to wyzwanie ponad ich siły, a państwo zaproponuje różnego rodzaju zachęty finansowe takie jak umowa inwestycyjna będąca w dyspozycji Prezesa UKE, Krajowy Plan Odbudowy będący w gestii rządu czy ułatwienia procesów inwestycyjnych nowych stacji bazowych. Podobną kwestię poruszamy w artykule „Stacje bazowe na terenach wiejskich i słabo zaludnionych – wszystko co należy wiedzieć“.

Ostatnim, choć bardzo ważnym powodem opóźnienia aukcji 5G są według prezesa UKE nadal trwające prace nad dwoma innymi istotnymi aktami prawnymi – „Prawem komunikacji elektronicznej“ oraz „Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa“. Jacek Oko zauważa, że oba te akty prawne będą w przyszłości mocno wpływać na sposób, w jaki operatorzy sieci 5G będą budować swoje sieci i wykorzystywać częstotliwości, dlatego uważa, że chwilowe opóźnienie aukcji jest też w ich interesie. Podsumowując prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej pisze, że „warto z aukcją poczekać jeszcze kilka tygodni, bo zdefiniuje ona na wiele lat przyszłość naszego kraju“.

Źródło: blog Urzędu Komunikacji Elektronicznej